05 Beşinci Bölüm

İslâmiyet ve Aile Hayatımız

MENKIBE: Peygamber Efendimizin Hazret-i Alî’ye Evlenirken Nasihatleri

Hazret-i Fâtıma-tüz-zehrâyı “radıyallahü teâlâ anhâ” hazret-i Alîye “radıyallahü teâlâ anh” tezvîc etdiklerinde buyurdukları vasıyyetleri beyânındadır. ...
Devamını Oku

Süt Kardeşlik

Süt ile, kardeş olmak demektir. Rıdâ, süt emme çağında yâni iki buçuk yaşından küçük bir çocuğun bir kadının memesinden süt emmesi veya bir kadının sütü bir vâsıta ile çocuğun midesine gitmesidir. ...
Devamını Oku

Evlat Edinmek

Alınan evlatlık erkek ise büyüyünce zevceye, kız ise kocasına yabancı olur. Yabancı bir kimse ile beraber kalmak ise câiz değildir. Bu bakımdan evlatlık alırken, zevcenin kardeşlerinden birinin oğlu veya zevcin kardeşlerinden birinin kızı alınırsa mesele kalmaz. ...
Devamını Oku

İSLÂMİYYETDE NİKÂH

Nikâhlanmak, evlenmek demekdir. (Tatlîk) boşanmak demekdir. ...
Devamını Oku

MEHİR

(Kitâb-ül-fıkh alel-mezâhib-il-erbe’a)da diyor ki, (Mehir, evlenecek erkeğin vereceği altın, gümüş, kâğıd para veya herhangi bir mal yahut bir menfaat demekdir. Mehir iki kısımdır: ...
Devamını Oku

Üçüncü Cild, 41.ci Mektup

Bu mektup, bir sâliha hânıma “rahmetullahi teâlâ aleyhâ” yazılmış olup, kadınlara lâzım olan nasîhatleri bildirmekdedir: ...
Devamını Oku

Uğursuzluğa İnanmak

Uğursuzluğa inanmamalı, tesir eder sanmamalıdır. ...
Devamını Oku

Sihir

(Sihir), yâni büyü yapmamalıdır ve sihir yapdırmamalıdır, harâmdır ve küfre en yakın olan, en fenâ harâmdır. Sihre âid ufak birşey yapmamağa çok dikkat etmelidir. Hadîs-i şerîfde buyuruldu ki: (Müslüman sihir yapamaz. Allah saklasın îmânı gitdikden sonra, sihri tesir eder.) Sanki sihir yapınca, îmânı gider. ...
Devamını Oku

Âyât-ı Hırz ve Büyüden Kurtulmak

Bir sâhir, sihir ile istediğini elbette yapar, sihir muhakkak tesir eder diyen ve inanan kâfir olur. Sihir, Allahü teâlâ takdîr etmiş ise, tesir edebilir, demelidir. Büyü yapılmış olan kimse, (Mevâhib-i ledünniyye) tercümesi 2.ci cildi, 187.ci sahifedeki âyet-i kerîmeleri ve duâları ve arabî (Teshîl-ül-menâfi’) sonundaki (Âyât-ı hırz)ı sabâh ve ikindi namazlarından sonra, yedi gün birer kere okur ve boynuna asarsa, şifâ bulur. Bir miktar suya, (Âyet-el-kürsî) ve (İhlâs) ve (Mu’avvizeteyn) okumalı. Büyülenmiş kimse bundan üç yudum içmeli, kalan ile gusl abdesti almalıdır. Şifâ bulur. ...
Devamını Oku

Bereket ve Dua

Tarlaya bereket gelmesi için, mahsûlün uşrunu vermeli, sonra Eshâb-ı Kehfin isimleri dört kâğıda yazılıp, ayrı ayrı sarılıp, tarlanın ayak basmıyan dört köşesine defn edilmelidir. ...
Devamını Oku

Nazar Değmesi Hakdır

Yâni, göz değmesi doğrudur. Bazı kimseler, birşeye bakıp, beğendiği zaman, gözlerinden çıkan şuâ zararlı olup canlı ve cansız, her şeyin bozulmasına sebeb oluyor. ...
Devamını Oku

Muska Taşımak

(Rukye), okuyup üflemek veya üzerinde taşımak demekdir. Âyet-i kerîme ile ve Resûlullah’dan gelen duâlar ile Rukye yapmağa, (Ta’vîz) denir. Ta’vîz câizdir ve inanan, güvenen kimseye fayda verir. ...
Devamını Oku

Sebeplere Yapışmak

Harâm işliyenin ve kalbi gâfil olanın duâsı kabûl olmaz. Mâide sûresinde Allahü teâlânın yaratması için, vesîleye, yâni sebeblere yapışmak emrolunmakdadır. Tesiri kat’î olan sebeblere yapışmak farzdır. ...
Devamını Oku

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu