Güzel Dinimiz İslamiyet

MEHİR

(Kitâb-ül-fıkh alel-mezâhib-il-erbe’a)da diyor ki, (Mehir, evlenecek erkeğin vereceği altın, gümüş, kâğıd para veya herhangi bir mal yahut bir menfaat demekdir. Mehir iki kısımdır:

Birincisinin verilmesi, nikâh yapılınca vâcib olur, yâni vermesi lazım olur ve yarısı veya hepsi sâkıt olabilir, yâni anlaşmaya bağlı olarak yarısı veya hiç verilmeyebilir. Buna, (Mehr-i mu’accel) denir.

İkincisinin miktarı da nikâh yapılırken belli edilir ise de, verilmesi, üç şeyden biri hâsıl olunca vâcib olur ve hiçbir sebeble azalmaz. Buna, (Mehr-i müeccel) denir. Her iki mehir, nikâhda bildirilmedi ise, (Mehr-i misl) verilmesi lâzım olur.

Zevce firkate, yâni ayrılmağa sebeb olan birşey yaparsa, meselâ irtidâd eder veya (Hürmet-i musâhere)ye sebeb olursa, mehr-i mu’accelin hepsi sâkıt olur, verilmez. Erkek boşarsa veya firkate sebeb olanı yaparsa, bunun yarısı sâkıt olup, yarısı verilir. Mehr-i müeccelin verilmesini vâcib kılan üç şey, vaty, halvet ve ikisinden birinin ölmesidir. Bu üçünden biri hâsıl olunca, ödenmemiş mu’accel mehir de sâkıt olmaz ve azalmaz. Vaty veya halvet hâsıl olunca, bütün mehir nikâhda kararlaşdırılan vakti gelince veya firkat hâlinde tâm olarak ödenir. Zevce ölünce, zevc, zevcenin vârislerine verir. Zevc ölünce, mîrâsından zevcesine verilir.

(Rıyâdunnâsıhîn)deki hadîs-i şerîfde, (Mehir vermemek niyyeti ile nikâh yapan kimse, kıyâmet günü hırsızlar arasında haşr olunacakdır) buyuruldu.

(Mehir) söylemeden, hattâ mehir vermemek şartı ile nikâh yapmak da sahîh, şart fâsid olur. Zevcin, (Mehr-i misl) vermesi vâcib olur. Kadının baba tarafından akrabâsına verilen kadar verir.

Fârisî (Cevâhir-ül-fıkh) kitâbında, mehrin bir altından az olmaması yazılıdır.

İslâmiyyetde mehir parası, evlenmek için değildir. Evliliğin düzenli, mesut olarak devâm etmesi, kadının hak ve hürriyetlerinin korunması, din câhili huysuz erkeğin elinde oyuncak olmaması içindir. Mehir parasını vermek ve çocukların nafaka paralarını her ay ödemek korkusundan erkek, zevcesini boşayamaz. Bu korkunun olmadığı yerlerde, mahkemeler boşanma davaları ile dolup taşmakdadır. Bunun için, evlenecek kızın, İslâmın güzel ahlâkını ve kadına verdiği kıymeti bilen ve bunlara ehemmiyyet veren erkekden az miktarda, böyle olmıyandan ise, fazla miktarda mehir istemesi efdaldir.

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu