01 Birinci Bölüm

Güzel Dinimiz İslamiyet

Din Nedir ve Niçin Lâzımdır?

Din, insanları dünya ve âhirette rahat ve huzura kavuşturmak, kurtuluşa götürmek için, Allahü teâlâ tarafından gösterilen yol demektir. ...
Devamını Oku

İslâmiyet ve Önemi

Bütün varlıkları yaratan, Allahü teâlâdır. Her şey yok iken yalnız Allahü teâlâ vardı. O hep vardır. Sonradan var olmuş değildir. ...
Devamını Oku

İmân Nedir?

Dînimizin temeli îmândır. Îmânı olmayanların hiçbir ibâdetini ve iyiliğini, Allahü teâlâ beğenmez ve kabul etmez. Allahü teâlâ, insanların dünyada rahat, huzur içinde yaşamalarını ve âhirette de sonsuz saâdete kavuşmalarını istiyor. Bunun için, saâdete sebep olan faydalı şeyleri emretti. Felâkete sebep olan, zararlı şeyleri de yasak etti. ...
Devamını Oku

Îmân ve Küfür Bakımından İnsanlar

Yeryüzünde yaşayan ve kendilerine din gönderilen bütün insanlar, îmân edip etme-meleri bakımından ikiye ayrılır: Mü’min ve kâfir. Gönderilen dinden haberi olmayan, dağ başında yaşayıp duyamayan kimselere mü’min veya kâfir denmez. Böyle olanlar ve öğrenme imkânı olmayan, âhirette hayvanlar gibi yok edilip toprak olacaklardır. ...
Devamını Oku

Îmân ile Küfür Birlikte Bulunmaz

Son Peygamber Muhammed aleyhisselâmın, Allahü teâlâdan getirip bildirdiği şey-lerin hepsine kalb ile inanıp dil ile söylemeye îmân denir. Söylemeye engel olan bir hâl bulunduğu zaman, söylememek affolur. ...
Devamını Oku

Hubb-u fillah, Buğd-u fillah

Îmânı olmayanların hiçbir ibâdetini ve iyiliğini, Allahü teâlâ beğenmez ve kabul etmez. Bunun için kâfirleri ve onların dinlerini sevmemek, îmânın temeli olmuştur. Bu hakîkati, yâni Hubb-u fillah, buğd-u fillahı sevgili Peygamberimiz şöyle bildiriyor: (Îmânın temeli ve en kuvvetli alâmeti, müslümanları sevmek ve müslümanlara düşmanlık edenleri sevmemektir.) ...
Devamını Oku

MENKIBE: Îmân Günâhları Temizler

Dıhye-i Kelbî, îmân etmeden önce zengin bir Arap melikiydi. Peygamber efendimiz, onun müslüman olmasını çok arzu ediyordu. Zîrâ mevkii, itibarı ile etrafında ona bağlı yediyüzden daha fazla kişi vardı. Onların da İslâmiyet ile şereflenmeleri kendisine bağlıydı. ...
Devamını Oku

MENKIBE: Îmân Etmek İsteyince...

İbrâhim Havvas, İslâm âlimlerinin büyüklerinden ve evliyânın üstünlerindendir. Cüneyd-i Bağdâdî’nin talebesidir. Hicrî 291 yılında vefât etmiş olup, kabri Rey şehrindedir. ...
Devamını Oku

Îmânın Doğru Olmasının Şartları

Îmân, duyu organlarının ve aklın kavradıkları bilgilerle elde edilmez. Fen ilimleri ile, âlemdeki nizâmın (düzgünlüğün) tesadüfen olmadığını ve bir yaratıcının bulunduğunu anlamak ve bilmek de îmân olmaz. ...
Devamını Oku

EHL-İ SÜNNET VEL CEMÂAT İTÎKÂDI

Allahü teâlânın son dîni İslâmiyeti, insanlara açıklayan, öğreten Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmdır. Bu din, kıyâmete kadar hiç değişmeyecek, bozulmayacaktır. Bunu Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde açıkça bildiriyor. ...
Devamını Oku

Ehl-i Sünnet İtikâdı Nelerdir?

Allahü teâlâ, bütün müslümanların Ehl-i sünnet itikâdına uygun îmân etmelerinden râzıdır. Böyle inanmış olmanın birçok şartları, âlametleri vardır, Hakîkî İslâm âlimleri bunları kitaplara geçirmişlerdir. Bu doğru îmânın şartlarından başlıcaları şöyledir: ...
Devamını Oku

Otuzüç Farz

Müslümanın inanması ve yapması lazım olan şartlar otuzüç adetdir. ...
Devamını Oku

Îmânın Şartları

Îmânın Şartları altı adettir. ...
Devamını Oku

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu