05 Beşinci Bölüm

İslâmiyet ve Aile Hayatımız

MENKIBE: Bu taâm, Cennet Taâmlarındandır

Osmân “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine ziyâfet vermişdi. Alî “radıyallahü teâlâ anh” o ziyâfetden çıkıp, eve geldi. Hazret-i Fâtıma-tüz-zehrâ “radıyallahü teâlâ anhümâ”, hazret-i Alîde hüzün görüp, sordu: ...
Devamını Oku

Sultân-ı Eshiyâ, Hazret-i Aliyyül Mürtedâ

Hazret-i Aliyyül Mürtedâ “kerremallahü vecheh”, Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin, (Fakîrlik ile öğünürüm!) buyurduklarını işitdikden sonra, dünyaya aslâ iltifât etmedi. Meselâ, mübârek eline bin altın geçse, bir dânesi ertesi güne kalsın, demezdi. O gün hepsini fakîrlere dağıtırdı. Hazret-i Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazret-i Alîye “kerremallahü vecheh” “Sultân-ı Eshiyâ: Cömerdlerin sultânı” buyururlar idi. ...
Devamını Oku

AİLE HAYATI

Nikâhlanıp evlenerek bir araya gelen erkek ve kadın ile çocuklarından meydana gelen en küçük topluluğa “Aile” denir. İnsanlar, devamlı olarak beraber yaşamak mecburiyetindedirler. Bu topluluk içine kandan, sütten ve evlilikten doğan akrabalar da katılınca aile çevresi genişler. Erkeğin annesi, babası ve kardeşleri ile kadının annesi, babası ve kardeşleri en yakın akraba olanlarıdır. ...
Devamını Oku

Akıllı Karı Koca Birbirini Üzmez

Hikmet ehli zâtlar buyuruyor ki: Aklı olan karı koca birbirini üzmez. Peygamber efendimiz, (Kadınlarınıza eziyet etmeyin! Onlara yumuşak olun, iyilik edin!) ve (Kocası razı olduğu hâlde ölen kadın, Cennete girer) buyuruyor. Büyük islâm âlimi Hüseyn Hilmi Işık kuddise sirruh hazretleri de bu konuda buyururdu ki: ...
Devamını Oku

MENKIBE: Birbirimizi Hiç Üzmedik

70, 80 ve 90 yaşlarında olan, fakat hepsi de 60 yaşındaymış gibi görünen üç kardeş vardır. ...
Devamını Oku

Kocanın Hanımına Karşı Vazifeleri

Dinimiz, erkeğin kadına karşı olan vazifelerini uzun bildirmektedir. Erkeğin hanımı ile görüşmesinde dikkat edeceği hususlar şöyle sıralanabilir: ...
Devamını Oku

Hanımla İyi Geçinme

Hanımının güzel huylu olmasını isteyen, önce kendisi güzel huylu olmalıdır! Kur’ân-ı kerîmde, insana gelen musibetlerin, günâhları sebebiyle geldiği bildirilmektedir. O hâlde, dinimizin emir ve yasaklarına riayet eden, hanımı ile iyi geçinir. ...
Devamını Oku

MENKIBE: “Testiyi Niçin Kırdın?” Bile Demedi

Aliyy-ül Havas hazretlerine hanımı küsmüştü. Hanımı, kocasına muhalefet etmek için ayrı testi, ayrı bardak kullanıyordu. ...
Devamını Oku

MENKIBE: Oğlumun Annesi, Beni Evden Kovdu

Osman el-Hattab hazretlerinin komşusu, Nureddin Şuni efendi anlatır: ...
Devamını Oku

MENKIBE: Bir Ay Kadar Ömrün Kaldı

Hikmet ehli bir zât anlatır: Bir arkadaş hanımı ile hiç geçinemiyormuş. Evde her gün basit şeyler yüzünden tartışma oluyormuş, bıkmış bu tartışmalardan, artık ondan ayrılmak istiyormuş. ...
Devamını Oku

MENKIBE: Hanımı Bağırınca...

Bir gün, halife Hazret-i Ömer’in kapısına, hanımının bağırmasından şikayet etmek için birisi gelir. İçeriden, Hazret-i Ömer’in hanımının bağırıp çıkıştığını duyunca şikayet etmeden, geri döner. O sırada Hazret-i Ömer bu adamı görüp seslenir: ...
Devamını Oku

MENKIBE: Hanım Esir Değildir

Bir gün, yeni evli biri, “Ahmet Mekki Efendi”ye gelerek; ...
Devamını Oku

MENKIBE: Hanım Hizmetçi Değildir

Bir talebe, hocası Abdullah bin Mübârek hazretlerine; ...
Devamını Oku

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu