06 Altıncı Bölüm

İslâmiyet ve Sosyal Hayatımız

MÜSLÜMANLARIN HAKLARI

Müslüman, müslümanın din kardeşidir. Kendisine yapılmasını istemediği şeyleri, kardeşleri için de istemezler. Müslümanlar, bir bedenin uzuvları gibidirler. Birindeki dert, sıkıntı ve üzüntü hepsini rahatsız eder. ...
Devamını Oku

Selâmlaşmak

Müslümanların birbirine karşı haklarından birincisi, birbirlerini gördükleri zaman selâmlaşmalarıdır. ...
Devamını Oku

Hasta Ziyareti

Hasta olan din kardeşini ziyaret etmek (iyâdet), müslümanların birbirine karşı olan haklarındandır. ...
Devamını Oku

Davetine Gitmek

Bir müslümanın davetine gitmek de, müslümanların birbirlerine karşı olan haklarındandır. ...
Devamını Oku

Aksırana Dua Etmek

Aksırmak ni’mettir. Ni’mete kavuşan hamdeder. Böyle hamd edeni işiten de ona dua eder. ...
Devamını Oku

Nasihat Etmek

İnsanlara iyiliği anlatarak, kötülükten sakındırmak lâzımdır. Bu her müslümanın vazifesidir. Allahü teâlâ, nihayetsiz merhametinden dolayı, bu işle vazifeli olarak, evvelâ Peygamberleri, sonra bunların yerine, evliyâyı ve âlimleri davetçi gönderdi. Bunların dili ile sevaplarını ve azaplarını bildirerek, bütün insanların iyilik yaparak, kötülüklerden uzaklaşmasını emretti. ...
Devamını Oku

İLK ŞEHÎDLER

Sevgili Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” İslâmiyeti yaymak için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. İslâmiyeti kabul etmeyen müşrikler de, bilhassa garip zayıf olan Eshâb-ı kirâmı her türlü işkenceye tâbi tutuyorlar. ...
Devamını Oku

MÜBÂREK HANIMLAR Hadice-tül-kübrâ “radıyallahü anhâ”

Kureyşin asilzade, kibar ailesindendir. Resûlullahın ilk zevcesidir. Babası Huveylid, anası Fâtımadır. ...
Devamını Oku

MÜBÂREK HANIMLAR Âişe “radıyallahü anhâ”

Resûlullahın zevce-i mutahharasıdır. Ebû Bekr-i Sıddîkın kızıdır. Vâlidesi, ümmü Rûmandır. ...
Devamını Oku

MÜBÂREK HANIMLAR Fâtıma-tüz Zehra el-Betül “radıyallahü anhâ”

Resûlullahın dört kızından en sevgilisi idi. Aklı, zekâsı, hüsn-ü cemâli, zühd ve takvâsı ve ahlâk-ı hasenesi pek ziyâde idi. ...
Devamını Oku

MÜBÂREK HANIMLAR Hazret-i Meryem “radıyallahü anhâ”

Îsâ aleyhisselâmın annesi. Hazret-i Meryem büyük bir zât olan İmran’ın kızı olduğundan birçok kimse onu büyütüp, yetiştirmek istemişti. Fakat teyzesi Elisa’nın kocası Zekeriyya aleyhisselâm, Meryem’i alıp evine götürdü. ...
Devamını Oku

MÜBÂREK HANIMLAR Âsiye binti Müzahim “rahmetullahi aleyhâ”

Firavun’un hanımıdır. Yusuf aleyhisselâma îmân eden Reyyan bin Velid’in neslindendir. Kavminin seçkin kadınlarından olup, iffet ve cemal sahibiydi. Hazret-i Mûsâ’yı bebekken Nil nehrinden kurtarıp, büyütmüş, sonra da onun peygamberliğine inanmıştır. ...
Devamını Oku

Maşite Hâtun’un Îmânı “rahmetullahi aleyhâ”

Firavun’un hazine işleriyle görevli bir veziri, bunun da Maşite adında bir hanımı vardı. Firavun’un kızının dadılığını yapıyordu. Kendisi Mûsâ aleyhisselâmın dinine inandığı hâlde îmânını gizliyor, ibâdetlerini de gizli yapıyordu. ...
Devamını Oku

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu