Güzel Dinimiz İslamiyet

Îmân ve Küfür Bakımından İnsanlar

Yeryüzünde yaşayan ve kendilerine din gönderilen bütün insanlar, îmân edip etme-meleri bakımından ikiye ayrılır: Mü’min ve kâfir. Gönderilen dinden haberi olmayan, dağ başında yaşayıp duyamayan kimselere mü’min veya kâfir denmez. Böyle olanlar ve öğrenme imkânı olmayan, âhirette hayvanlar gibi yok edilip toprak olacaklardır.

Mü’min; îmân eden kimse demektir. İslâm dîni ile bildirilen bütün bilgilere tam ve doğru olarak inanıp da, elinden geldiği kadar bunları yapan kimseye (Sâlih mü’min)denir. Böyle olan mü’min, her hareketinde İslâmiyete uyar. Emirleri yapıp, haramlar-dan sakınır. İşlerinde ve ibâdetlerinde bir kusur olursa şartlarına uygun tövbe yapar. Böyle îmânı olan kimse, kendisi gibi çocuklarına ve emri altında olanlara da Kur’ân-ı kerîmi ve din bilgilerini öğretmeye çalışır. Allahü teâlâ, sâlih mü’minlerden râzıdır. O’nun râzı olduğu kimsenin yeri Cennettir.

İmânı doğru olan, fakat işlerinde ve ibâdetlerinde kusuru bulunan kimseye “Fâsık mü’min” denir. Günâhlarına tövbe edip, pişman olan fâsık mü’mini Allahü teâlâ af-feder. Müslüman olduğunu söylediği hâlde, îmânı bozuk olan, yâni sevgili Peygamberimizin ve Eshâbının bildirdiği gibi inanmayan kimseye de “Sapık mü’min” veya “Ehl-i Bid’at” denir. Bunun hiçbir ibâdetini Allahü teâlâ kabul etmez ve bozuk inanışı sebebiyle Cehenneme gider. Fakat Cehennemde sonsuz kalmaz.

Kâfir; İslâm Dîni ile bildirilenlere îmân etmeyen, inanmayan kimsedir. Son Pey-gamber Muhammed “aleyhisselâm”ın peygamberliğini kabul etmeyen bütün insanlar kâfirdir.

Kendilerine daha önce ilâhî bir kitap gelip ona inanmaya devam edenlere “Kitaplı kâfir” denir. Yahudiler ve Hıristiyanlar böyledir. İlâhî olan hiçbir kitaba inanmayan kimselerede “Kitapsız Kâfir” denir. Komünistler, masonlar ve çeşitli putlara tapanlar böyledir.

Müslüman iken, dinden çıkan yâni kâfir olan kimseye “Mürted” denir. Bunun müs-lüman iken yapmış olduğu bütün ibâdetleri ve iyilikleri yok olur. Âhirette ona fayda vermez tekrar müslüman olursa affolur.

Başka bir dinde olduğu veya inanmadığı hâlde müslüman olduğunu söyleyen kimseye “Münâfık” denir. Bu, müslümanları aldatmak veya bir dünya menfaatine kavuş-mak için müslüman görünür.

Hiçbir dinde olmadığı hâlde, müslümanları dinden çıkarmak ve İslâmiyeti içerden yıkmak için müslüman gözüken kâfire de “Zındık” denir.

Îmân ettiğini söylediği hâlde, İslâmiyete uymayan inanışları bulunan kimseye de “Mülhid” denir. Böyleleri, hakîkî mü’minlere kâfir dedikleri için kendileri kâfir olmaktadır.

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu