Güzel Dinimiz İslamiyet

MENKIBE: Îmân Etmek İsteyince...

İbrâhim Havvas, İslâm âlimlerinin büyüklerinden ve evliyânın üstünlerindendir. Cüneyd-i Bağdâdî’nin talebesidir. Hicrî 291 yılında vefât etmiş olup, kabri Rey şehrindedir.

Kendisi başından geçen bir hâdiseyi şöyle anlatıyor:

“Bir sene hacca gitmeye niyet ettim. Bu niyetle yola çıktım. Maksadım Kâbe-i şerîf tarafına gitmek olduğu hâlde, istemiyerek ters yöne gidiyordum. Allahü teâlânın irâdesi beni batı tarafına çekiyordu. En sonunda İstanbul’a gitmeye karar verdim. Şehre gir-dim. Yüksek bir köşk gördüm. Kapı önünde bir kısım insanlar, bir araya toplanmışlardı. Yaklaştım ve sordum:

— Niçin toplandınız?

— Rum Kayseri’nin kızı delirdi. Çare bulmak için doktorları topladı.

Bunda bir hikmet olsa gerektir, dedim ve içeri girdim. Orada Kayser’in kızını ondür-düncü ay gibi gördüm. Bana baktı ve dedi ki:

— Hoş geldin, ey İbrâhim Havvas!

— Beni nereden tanıyorsunuz?

— Canımı, Cânâna teslim etmek istedim ve Hak teâlâdan sevdiği bir kulunu ya-nımda bulundurmasını niyâz ettim. Rüyâmda buyuruldu ki: “Yarın İbrâhim Hav-vas sana gelecek!”

— Hastalığınız nedir?

— Bir gece dışarı çıkıp ibret nazarıyla gökyüzüne baktım. Kendimden geçtim. “Al-lahü ehad verresûlü Ahmed/Allah birdir ve Peygamberi Ahmed yâni Muham-med” kelimesi dilime, mânâsı kalbime geldi. Bu kelimeyi dilimden düşürmez oldum. Bu sebepten hâlime delilik alâmeti, bana da deli dediler.

— Bizim diyâra gelmek ister misin?

— Sizin diyârda ne var?

— Mekke, Medîne ve Beyt-ül-mukaddes (Mescid-i Aksâ) oradadır.

— Sağ tarafına bak!

Baktım bir düzlükte Mekke, Medîne ve Beyt-ül-mukaddes karşımda duruyor gördüm. Az sonra dedi ki:

— Vakit yaklaştı. İstek ve arzu haddi aştı.

“Kelime-i Şehâdet” getirip rûhunu teslim etti.

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu