Güzel Dinimiz İslamiyet

Otuzüç Farz

Müslümanın inanması ve yapması lazım olan şartlar otuzüç adetdir.

Bunlar:

Îmânın Şartları (6)

1-   Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inanmak,

2-   Meleklerine inanmak,

3-   Allahü teâlânın indirdiği kitaplarına inanmak.

4-   Allahü teâlânın peygamberlerine inanmak.

5-   Âhiret gününe inanmak.

6-   Kadere, yâni hayır ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allahü teâlâdan olduğuna inanmak.

 

İslâmın Şartları (5)

7-   Kelime-i Şehâdet getirmek. (Yâni Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh) söylemektir.

8-   Her gün beş kere vakti gelince namaz kılmak.

9-   Malın zekâtını vermek.

10- Ramazan ayında her gün oruç tutmak.

11- Gücü yetenin ömründe bir kere hac etmesidir.

 

Namazın Farzları (12)

A-  Dışındaki farzları (7)’dir. Bunlara (şartları) da denir.

12- Hadesten taharet: Abdestsiz olanın abdest alması, cünüb olanın gusül etmesidir.

13- Necasetten taharet: Vücudunu, elbisesini ve namaz kılacağı yeri kaba ve hafif necasetten, pislikten temizlemektir.

14- Setr-i avret: Müslüman erkek ve kadınların başkasına göstermemeleri lâzım olan yerlerini örtmesidir. Erkeğin avret yeri, göbeğinden diz altına kadardır. Kadınların ise, yüz ve ellerinden başka her tarafı avret yeridir.

15- İstikbâl-i Kıble: Namaza dururken kıbleye dönmektir. Vapurda, otobüste ve trende de kıbleye dönmek farzdır.

16- Vakit: Namazı vaktinde kılmaktır. Yâni namazın vaktinin girdiğini bilmek ve kıldığı namazın vaktini kalbinden geçirmektir.

17- Niyet: Namaza dururken namazın adını, vaktini, kıbleye döndüğünü ve imâma uyduğunu kalbinden geçirmektir.

18- İftitah veya Tahrime Tekbiri: Namaza başlarken (Allahü ekber) demektir.

 

B-  İçindeki farzları (5)’tir. Bunlara (rükûn) denir.

19- Kıyam: Namazı ayakta kılmaktır. Hasta ve özürlü olanlar oturarak kılabilir.

20- Kıraat: Namaz kılarken Kur’ân-ı kerîmden en az bir âyet okumaktır.

21- Rükû: Namaz kılarken elleri dizlere koyup eğilmek demektir.

22- Secde: Namazda her rekatın sonunda iki kere alnı yere koymaktır.

23- Ka’de-i âhire: Namazın son rekatında (Ettehıyyâtü) duasını okuyacak kadar oturmaktır.

 

Abdestin Farzları (4)

24- Abdest alırken yüzü yıkamak.

25- Elleri dirsekleri ile birlikte yıkamak.

26- Başın dörtte birini meshetmek.

27- Ayakları topukları ile birlikte yıkamak.

 

Guslün Farzları (3)

28- Gusül ederken ağzı yıkamak (mazmaza),

29- Gusül ederken burnu yıkamak (istinşâk),

30- Gusül ederken bütün vücudu yıkamak.

 

Teyemmümün Farzları (3)

31- Teyemmümde, cünüplükten veya abdestsizlikten temizlenmek için niyet etmek.

32- Teyemmümde elleri temiz toprağa vurup, yüzü meshetmek.

33- Tekrar elleri temiz toprağa vurup, her iki kolu dirsekten avuca kadar sığamak.

Teyemmümün farzına iki diyenler de vardır. Bu zaman, hepsi otuziki farz olur.

Aşkın ile bilişenler,

Senin için sevişenler,

Halvetine erişenler,

Ölümden hiç korkmaz imiş.

Aklın varsa, ey kardeşim,

Hakkı sevmek olsun işin,

Aşk tadını tatmıyanın,

Kalbi temiz olmaz imiş.

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu