02 İkinci Bölüm

İbadetlerimiz

İbâdet Nedir ve Niçin İbâdet Yapmak Lâzımdır?

İbâdet, bizi ve bütün mevcûdatı yoktan var eden ve her an görünür görünmez kâzalardan, belâlardan koruyan ve her an çeşitli ni'metler, iyilikler vererek yetiştiren Allahü teâlânın emir ve yasaklarını yerine getirmektir. ...
Devamını Oku

Dört Mezhep İmâmı

Yeryüzünde bulunan bütün müslümanlara doğru yolu gösteren ve Muhammed aleyhisselâmın dînini değişmeden, bozulmadan öğrenmemize önderlik eden, dört büyük âlim olmuştur. ...
Devamını Oku

Mükellef Kime Denir?

Akıllı olan ve bülûğ çağına giren erkek ve kadınlara "Mükellef" denir. Mükellef olan kimseler, Allahü teâlânın emir ve yasaklarından sorumludurlar. ...
Devamını Oku

Ef'âl-i Mükellefîn Nelerdir?

Ef'âl-i mükellefîn, dînimizin emirlerinden ve yasaklarından sorumlu yâni âkil baliğ olan kimselerin yerine getirecekleri vazifelerin hükümlerini belirten dîni bir tâbirdir. Ef'âl, fiiller, yapılan hareketler, işler demektir. Mükellef olan kimsenin davranışlarının her biri, dinimizde şu sekiz hükümden birindedir. ...
Devamını Oku

KELİME-İ ŞEHÂDET GETİRMEK

İslâmın şartlarından birincisi, kelime-i şehâdet getirmektir. Kelime-i şehâdet getirmek demek, (Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh) demektir. ...
Devamını Oku

NAMAZ KILMAK

Dînimizde, îmândan sonra en kıymetli ibâdet namazdır. Beş vakit namaz dînin direğidir. Namaz ibâdetlerin en üstünüdür. İslâmın ikinci şartıdır. ...
Devamını Oku

HİKÂYE: Hapishanede Kılınan Namaz

Horasan valisi Abdullah bin Tâhir, çok âdil biriydi. Jandarmaları birkaç hırsız yakalamış, valiye bildirmişlerdi. Getirilirken hırsızlardan birisi kaçtı. O sırada Hiratlı bir demirci, Nişapur'a gitmişti. ...
Devamını Oku

Namaz Kimlere Emirdir?

Namaz kılmak, akıllı olan ve bülûğ çağına giren her erkek ve kadın müslümana emirdir. Namazın farz olması için üç şart vardır: ...
Devamını Oku

Namaz Çeşitleri

Müslümanlara, kılmaları emredilen namazlar farz, vâcib ve nafile olmak üzere üçe ayrılır. ...
Devamını Oku

Namazın Farzları

Farz, Allahü teâlânın yapılmasını istediği kesin emridir. Bir ibâdetin farzları yerine getirilmedikçe, o ibâdet doğru olmaz. Namaz kılarken, oniki şartı yerine getirmek farzdır. Bu farzların yedisi namazın dışında, beşi de içindedir. Dışındaki farzlara "Şartlar" denir, içindekilere de "Rükûnler" denir. ...
Devamını Oku

ABDEST

Abdest almak, namazın farzlarından biridir. Kur'ân-ı kerîmi tutmak, Kâ'beyi tavaf etmek, tilâvet secdesi yapmak, cenaze namazı kılmak için de abdest almak lâzımdır. ...
Devamını Oku

Abdestin Farzları

Abdestin farzları dörttür: Bunlar sırası ile şöyledir: ...
Devamını Oku

Abdestin Sünnetleri

Abdestin sünnetleri onsekizdir: ...
Devamını Oku

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu