Güzel Dinimiz İslamiyet

MENKIBE: Bu taâm, Cennet Taâmlarındandır

Osmân “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine ziyâfet vermişdi. Alî “radıyallahü teâlâ anh” o ziyâfetden çıkıp, eve geldi. Hazret-i Fâtıma-tüz-zehrâ “radıyallahü teâlâ anhümâ”, hazret-i Alîde hüzün görüp, sordu:

Yâ Alî! Bu ne hüzündür ki, sende müşâhede ederim. Hazret-i Alî, “Yâ Fâtıma! Eğer bizim de dünyalığımız olsa idi, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerini evimize davet ederdik. Nitekim bugün hazret-i Osmân davet etdi” dedi. Hazret-i Fâtıma “radıyallahü anhâ” vâlidemiz, “Biz de davet ederiz. Sen git Resulullaha arz et, Eshabıyla birlikde evimizi şereflendirsinler” dedi.

Hazret-i Alî, “Ey Resûlullahın kızı. Ey Habîbullahın kerîmesi! Ne ikrâm ederiz, hangi taâmı yediririz?” Hazret-i Fâtıma buyurdu ki, “O Habîbullahdır. Ona Allahü teâlâ ikrâm eder ve taâm verir, sen merak etme.”

Hazret-i Alî, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûrlarına varıp, “Yâ Resûlallah! Kerîmeniz Fâtıma-tüz-zehrâ sizi evine davet eder. Eshâb-ı kirâm da berâber buyursunlar der” diye arz etti.

Hazret-i Fâtıma, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin dergâhına teveccüh edip, “Yâ Rabbî! Muhakkak senin Habîbin bugün miskîn kulunun evine geldi. Sen onlara ikrâm eyle, ni’metler ver. Ben fakîr, onlara ikrâm etmeğe ve ni’met vermeğe kâdir değilim, gücüm yetmez” diye yalvardı. Bir çömleği vardı. Ateş üzerine [ocağa] koydu. Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretleri kendi lutüf ve keremi ile o çömleği taâm ile doldurdu.

Habîbullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Eshâb-ı kirâm ile berâber kalkıp, devletli ve saâdetli hazret-i Fâtıma’nın, mübârek evlerine geldiler.

Hazret-i Fâtıma “radıyallahü anhâ” vâlidemiz, o taâmı Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûr-ı şerîflerine getirdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri ve Eshâb-ı güzîn o taâmdan yediler. Resûlullah hazretleri buyurdular ki, “İş bu taâm, Cennet taâmlarındandır.” Ondan sonra hazret-i Fâtıma “radıyallahü teâlâ anhâ” evine girip, secde eyledi, “Yâ Rabbî! Benim kölem yokdur ki âzâd edeyim. Velâkin dilerim ki, ümmet-i Muhammedin günâhkârlarından bir miktarı- nı, Cehennem ateşinden âzâd eyleyesin!” diye dua etti.

Derhâl Cebrâîl aleyhisselâm geldi, “Yâ Resûlallah! Senin kızın Fâtıma-tüz-zehrâ günâhkâr ümmet için, münâcât etdi. Allahü teâlâ buyurdu ki: (Habîbime selâm eyle ve de ki, Fâtımanın evine gelenlerin her bir adımına yüz er ve yüz kadın Cehennem azâbından âzâd eyledim.)”

Bizi müslüman olmakla ve Muhammed aleyhisselâmın ümmeti olmakla şereflendiren Allahü teâlâya hamd olsun. Resûlüne, âline, ezvâcına ve eshâbına ve evlâdına ve uyanlara selâm olsun.

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu