Güzel Dinimiz İslamiyet

Süs ve Takılar

Kadınlara her türlü süs câizdir. Ancak yabancılara gösteremezler., Yabancı erkeklere göstermemek şartı ile, kadının her süsü câizdir. Kocaya süslenmek sünnettir. Yabancıya süslenmek haramdır.

İpek erkeğe haramdır. Ancak elbisedeki dört parmak enindeki ipek şeritler, meselâ ipek kravat câizdir. İpek gömlek ve ipek elbise erkeğe haramdır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

(Altın ve ipek, ümmetimin kadınlarına helâl, erkeklerine haramdır.) [Taberânî]

Altın ve diğer süs eşyalarını kadınların kullanması câizdir. Ancak, kocasından başkasına süslenmesi câiz değildir.

Kadınların, cam, naylon, tunç, pirinç, platin, bakır ve diğer madenlerden ziynet olarak bilezik ve kolye takmaları câizdir. Bu maddelerden yapılmış yüzükleri takmak kadınlara da haramdır. Yabancılara göstermemek şartı ile sadece altın ve gümüş yüzük takmak kadınlara câizdir. Erkeğin altın yüzük takması haramdır. [İbni Âbidin, Mevâhib-i ledünniyye]

Herhangi bir hayvan şeklinde küpe veya kolye takmak câiz değildir.

Kadınların, kendilerine câiz olan her çeşit süslerini, yabancılara göstermeleri câiz olmadığı gibi, kürklerini de kocasından başka kimseye göstermesi câiz değildir. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Âhir zamanda ümmetimin kadınları vücutlarını gösterecek elbiseler giyecekler, saçlarını da deve hörgücüne benzetecek şekilde topuz yapacaklardır. Onlar lanetliktir.) [İbni Hibbân]

(Herkes baksın diye [süslü] elbise giyen, onu çıkartıp atıncaya kadar, Allahü teâlânın rahmetinden uzak olur.) [Taberânî]

Bu hadîs-i şerîfleri İslâm âlimleri şöyle açıklıyor:

Cemal ile ziyneti [süsü], birbirine karıştırmamalıdır! Cemal, çirkinliği gidermek, vakar sahibi olmak ve şükretmek için nimeti göstermek demektir.

Gösteriş için, öğünmek için güzel giyinmek cemal değil, kibir olur. Nefsin azgın olduğunu gösterir. Cemal ise, nefsin terbiye edilmiş olduğunu gösterir. Cemal için güzel giyinmek iyidir. (Allahü teâlâ cemildir, cemal sahiplerini sever) hadîs-i şerîfi, cemal sahibi olmayı övmektedir. [Bahr-ür-râik]

Cemal, çirkinliğe, başkalarının iğrenmelerine, hakaret etmelerine sebep olacak şeyleri yapmamak, bunları izale yâni yok etmektir.

Kadının kadına, cemal niyetiyle süslenmesi câiz, ziynet câiz değil, yâni mekrûhtur.

Altın ile gümüşü süs olarak takmak yalnız kadınlara helâldir. Fakat, bunları mahrem olmayan erkeklere göstermeleri haramdır. [Redd-ül-muhtar]

Kadınların kol saati takmaları ziynete girer. Ayaklarına halhal takmaları câizdir. Ancak yabancılara gösteremezler. Örtülü olarak takınabilirler. Şıngırdatıp da halhal sesini duyurmak câiz olmaz. Bir âyet meâli şöyledir:

(Gizledikleri [örtülü] ziynetleri bilinsin diye, ayaklarını [yere, birbirine] vurmasınlar.) [Nûr: 31]

Dikkat edilirse, ayaktaki örtülü ziynet tâbiri geçiyor. Yâni ziynetlerin gizlenmesi

gerekiyor.

Koldaki bilezikleri ve eldeki yüzükleri de göstermemek gerekir. Kolye, kına, sürme gibi diğer ziynetlerini de göstermemek gerekir. Âyetin başında buna da işaret edilmektedir.

Diğer süsler gibi oje de câizdir. Ancak yabancılara gösteremez. Altına su geçmeyeceği için abdest ve gusülde ojeyi çıkarmak gerekir.

Fâîdeli Bilgiler kitabında diyor ki:

İmâm-ı Zehebî buyuruyor ki: Erkeklere ziynetini gösteren kadınlara, meselâ altın, inci gibi şeyleri örtüsünün üstüne takan, koku süren, renkli ve ipek kumaş örtünmüş olan, kol ağızları geniş olup kolları görünen ve bunlar gibi kendilerini erkeklere gösteren kadınlara Allahü teâlâ dünya ve âhirette azap edecektir. Bu kötülükler, kadınlarda çok olduğu için, Peygamber efendimiz, (Mi’râca çıktığım gece, Cehennemdekilerin çoğunun kadın olduğunu gördüm) buyurdu. [Tirmizî]

Yabancıdan maksat yabancı erkektir, kadın değildir. Amca, dayı, kayın peder gibi mahrem akrabaya ziynetlerini, saçını ve kollarını göstermesi câizdir. İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki:

“Kadınların, kocasından başkasına, erkek ve kadın, kim olursa olsun, yabancıya süslenmeleri câiz değildir.”

Dikkat edilirse, süslenmek ifadesi geçiyor. Süsünü, ziynetini göstermek ayrı, onlar için süslenmek ayrıdır. Kadının kadına süslenmesi câiz değil, ama süslerini göstermesi câizdir. Faydalı şeyde modaya uymak câizdir. Sosyetik çevrede, kadın, bol döpiyes giyebilir.

Kız çocuklarına, bilezik, kolye, zincir vesaire hangi madenden olursa olsun mahzuru olmaz, cam olur, ağaç olur, naylon olur, pırlanta olur, inci olur, mercan olur, taş olur, akik olur, olur da olur. Fakat yüzük olarak yalnız altın ve gümüşten başkası olmaz.

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu