Güzel Dinimiz İslamiyet

Sağlığında Çocuklara Mal Bağışlamak

Ana-babanın, çocuklarına sağlığında mal bağışlarken, eğer çocuklar salih ise aralarında ayrım yapması câiz olmaz. Fâsıklara salih olanlardan az vermek câizdir. Kâfir ise hiç verilmez.

Bir kimse, malının hepsini çocuğunun birine verse câiz olur. Bu mal, o çocuğun mülkü olur. Diğer çocukları hak iddia edemez. Fakat babası, salih çocukları arasında  ayırım yapmışsa günâha girer. [Hindiyye]

Salih veya ilim tahsilinde olan çocuklarına daha çok mal vermek câizdir. Salâhları eşit ise, eşit vermelidir. Çocukları fâsık olan kimsenin, miras bırakmayıp, salihlere, hayrata vermesi efdaldir. Böylece, günâha yardım etmemiş olur. [Fetâvâyı Bezzâziyye]

Fâsık çocuğa nafakadan fazla yardım yapmamalıdır.

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu