Güzel Dinimiz İslamiyet

Peygamberlerin Sıfatları

Peygamberler, insanlık ihtiyaçları bakımından diğer insanlar gibidirler. Doğarlar, yerler, içerler, hastalanırlar ve ölürler. Evlenirler ve çocukları vardır. Fakat peygamber olan kişi; yaratılışı, huyu, ilmi ve aklı, zamanında bulunan insanlardan üstün, kıymetli ve muhteremdir.

Hiçbir kötü huyu, beğenilmeyecek hâli yoktur. Peygamber olduğu bildirilmeden önce ve bildirildikten sonra, küçük ve büyük hiçbir günâh işlemez. Peygamber olduğu bildirildikten sonra, Peygamber olduğu yayılıncaya, anlaşılıncaya kadar körlük, sağırlık ve benzerleri, ayıp ve kusurları da olmaz. Her peygamberde yedi sıfat (nitelik) bulunduğuna inanmak lâzımdır:

1-   Emânet (Güvenilir olmak): Peygamberler her bakımdan güvenilir kişilerdir. Aslâ emânete hiyânet yapmazlar. Herkesin güvenini kazanırlar. Peygamber olmadan önce de böyledirler. Nitekim Sevgili Peygamberimiz, kendisine peygamberlik bildirilmeden evvel de, “Muhammed’ül-emîn” adı ile tanınıyordu.

2-   Sıdk (Doğruluk): Peygamberler, sözlerinde, işlerinde ve her türlü davranışlarında doğru ve dürüst insanlardır. Onlar aslâ yalan söylemezler. Ne söylemişlerse hepsi doğrudur. Allahü teâlâdan kullarına ulaştırdıkları her emir ve yasak haktır, doğrudur.

3-   Tebliğ (Bildirmek, açıklamak): Peygamberlerin bildirdikleri emir ve yasakların, güzel ahlâk ile ilgili hükümlerin hepsi, Allahü teâlâdan gelen vahiyden ve kendilerine ulaşan haberlerden başkası değildir. İnsanlara bildirdiklerinde, açıkladıklarında hiçbir noksanlık ve fazlalık yoktur. Bir kimsenin hatırı için kendilerinden bir ilâve veya değişiklik yapmazlar.

4-   Adâlet: Peygamberler âdildirler. Hiç zulüm, haksızlık yapmazlar. İnsanlar içinde her hükmü doğru olan peygamberlerdir. Hakemlikte, insanlar arasındaki ihtilâfları çözmekte, en doğru hükmü verirler. Kimsenin hatırı için adâletsizlik yapmazlar.

5-   İsmet (Günâh işlememek): Peygamberler, küçük ve büyük hiçbir günâh işlemezler. Hiçbir kötü huyları yoktur. Beğenilmeyen, insanı küçük düşüren ve insanların nefret ettikleri şeylerden hiçbiri peygamberlerde bulunmaz. Peygamber olmadan önce ve peygamber olduktan sonra da günâhsızdırlar.

6-   Fetânet: Peygamberler, çok akıllı ve çok anlayışlı kimselerdir. İnsanlar arasında aşağı olan kimselerden peygamber olmamıştır. Körlük, sağırlık, topallık gibi ayıp ve kusurları bulunan kimselerden, kölelerden ve kadınlardan peygamber gelmemiştir.

7-   Emnü’l-azl: Peygamberler, peygamberlikten dünyada ve âhirette azil olmazlar. Peygamberlik görevinden atılmazlar. Önce gelen peygamberlerin getirdiği dinler, yürürlükten kalkmakla, peygamberlikten azil lâzım gelmez. Çünkü, peygamberlik onlara Allahü teâlâ tarafından ihsân edilmiş sıfatlarıdır. Çalışmakla elde edilmez. Evliyâlık ise çalışmakla kazanılır. Elden çıkabilir.

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu