Güzel Dinimiz İslamiyet

Nikâhı Câiz Olmıyanlar

Yirmibeş kadını nikâh etmek yâni bunlarla evlenmek harâmdır. Bunlara (Mahrem) kimseler denir. Bunlardan onsekizi (Ebedî mahrem)dir. Bunların yedisi (Zî-rahm-i mahrem)dir. Yâni kan ile olan, nesebden, soydan akrabâdır.

Dinimizde bir erkeğin, 18 kadın ile nikâh yapması, evlenmesi ebedî olarak, ölünceye kadar haramdır. 18 erkek de, 18 kadına haram olur. Bunların dışındakilerle evlenmek câiz olup bunlara da namahrem (haram olmayan) kimseler denir.

Bir erkeğin ve kadının, nikâhlanıp hiç evlenemiyeceği onsekiz kimse şunlardır:

 

I. Nesep (Soy) ile Akraba Olanlar

Erkekler:

1- Baba
2- Babasının ve annesinin babası   
3- Oğlu, oğlunun oğlu
4- Erkek kardeşi
5- Erkek kardeşinin oğlu
6- Kız kardeşinin oğlu
7- Amca ve dayı

Kadınlar:

1- Anne
2- Annesinin ve babanın annesi
3- Kızı, kızının kızı
4- Kız kardeşi
5- Kız kardeşinin kızı
6- Erkek kardeşinin kızı
7- Hala ve teyze

Bir kadın için; amca, hala, teyze ve dayısının erkek çocukları da yabancı erkek gibidir. Bunlarla evlenebilir. Fakat tenzihen mekrûhtur. Yakın akraba evliliği, doğacak çocuğun aklî ve bedenî arızasına sebep olur. Erkeklerin de, amca, hala, teyze ve dayı kızları ile evlenmeleri de böyledir.

(Kimyâ-i se’âdet)de diyor ki, (Nikâh olunacak kadında bulunması sünnet olan sekiz sıfatdan sekizincisi, kadının yakın akrabâdan olmamasıdır. Hadîs-i şerîfde, (Bunların çocukları zayıf, hastalıklı olur) buyuruldu.)

Türkçe (Mürşid-ül-müteehhilîn) kitâbında da bunun gibi yazılıdır. Bu dört kadının kızları ile evlenmek, mekrûh değildir. Hazret-i Alî “radıyallahü anh”, amcasının kızını almadı. Amcasının oğlunun kızını aldı. Mekrûh olmadı.

II. Süt ile Akraba Olanlar

Erkekler:

8- Süt baba
9- Süt babasının ve annesinin babaları
10- Süt oğlu
11- Süt erkek kardeşi
12- Süt kız kardeşinin oğlu
13- Süt erkek kardeşinin oğlu
14- Süt amca ve dayı

Kadınlar:

8- Süt anne
9- Süt annesinin ve süt babasının anneleri
10- Süt kızı
11- Süt kız kardeşi
12- Süt kız kardeşinin kızı
13- Süt erkek kardeşinin kızı
14- Süt hala ve teyze

Hanbelî’de, her yaşda içen, süt kardeş olur. Diğer üç mezheb imâmı “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, ikibuçuk yaşından yukarı iken içince, süt kardeş olmazlar dedi.

III. Sıhriyet (Evlilik) ile Akraba Olanlar

Nikâh sebebi ile sonradan akrabâ olan dört kişi ile de vaty olunca evlenmek ebedî, sonsuz harâmdır.

Erkekler:

15- Kayın baba
16- Üvey oğlu
17- Üvey baba
18- Damat

Kadınlar:

15- Kaynana
16- Üvey kızı
17- Üvey anne
18- Gelin

IV. Muvakkat (Geçici) Nikâhı Câiz Olmayanlar

Yedi kadın daha vardır ki, evli bir erkek bunlarla muvakkat olarak evlenemez. Aradaki sebeb kalkınca, evlenmesi helâl olur. Bunlardan beşi, nikâh sebebi ile harâmdır. Bunlar, süt ile olunca da harâmdır. Bu yedi kadına selâm vermek ve selâmlarına cevâb vermek câiz değildir.

19- Baldız,
20- Zevcenin halası,
21- Zevcenin teyzesi,
22- Zevcenin erkek kardeşlerinin kızları,
23- Zevcenin kız kardeşlerinin kızları,
24- Müşrik kadın,
25- Câriye.

Îmân etmedikçe, müşrik [ateist] kadınlarla evlenilmez. Câriye ile, ancak hürriyetine kavuşturulduktan sonra, nikâhla evlenilebilir. Câriye ile nikâhlı iken, hür kadını da nikâhlamak câizdir.

Müslüman kızın, müslüman olmıyan erkekle evlenmesi câiz değildir. Evlenmeğe karâr verirken dinden çıkar, mürted olur.

Başkasının zevcesini nikâh etmek câiz değildir. Kadın boşanmış ise ve iddet denilen zaman geçinceye kadar beklemiş ise, bunu nikâh etmek câiz olur.

(Âhiret kardeşi) ve (Âhiret anası) ile ve (Tarîkat kardeşi) ile evlenmek câizdir. Bunlar, kendi kardeşi, kendi anası gibi değildir. Bunların başlarını, saçlarını, görmesi, sohbet etmeleri, bir odada yalnız kalmaları, uzak yola gitmeleri, harâmdır. Hiçbir tarîkatde helâl değildir. Helâl diyen kâfir olur, zındık olur.

Bir adam, nikâhladığı kadının kız kardeşleri ile görüşemez ve evlenemez. Nikâhladığı kadın ölürse veya boşarsa, bunun kız kardeşi ile, sonra evlenebilir. Bu kızlara adamın baldızları denir. Bu adama kızların eniştesi denir. Bu adamın erkek kardeşleri, bu nikâhlı kızın kayın birâderleri olurlar. Bu kız da, bunların yengesi olur. Bir kadın, eniştelerinden ve kayın birâderlerinden herhangi birisi ile bir odada yalnız kalamaz, bunlarla sefere, meselâ hacca gidemez. Yâni eniştesi ve kayın birâderleri bu kadının mahrem akrabaları değildir.

Amca kızı, dayı kızı, hala kızı ve teyze kızı ve yenge, yâni kardeş zevcesi (Zî-rahm-i mahrem) değildir. Yâni bu beş kadın, yabancı demekdir. Bunların açık yerlerine bakmak, başı kolu açık iken konuşmak, halvet etmek harâmdır. (Halvet), bir evde, bir odada ikisi yalnız kalmak demekdir.

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu