Güzel Dinimiz İslamiyet

MENKIBE: Herakliyüs Önce İnanmıştı...

Eshâb-ı kirâmdan Dıhye ismindeki zât, Resûlullah efendimizin İslâma davet eden mektubunu Medîne’den Şama, Herakliyüs’e getirdi. Herakliyüs, bir gün evvel, Mekke’den Şam’a gelmiş olan Kureyş kâfirlerinin ticâret kervanının reisi, Ebû Süfyân’ı sarayına çağırıp, sordu:

— Medîne’de birisinin peygamberlik iddia ettiğini işittim. Kendisi, tanınmış kimselerden midir? Yoksa, aşağı tabakadan mıdır? Ondan evvel, başkası da böyle iddiada bulundu mu? Dedeleri arasında, melik ve emir olanlar var mıdır? Kendisine tâbi olanlar zengin midir, fakir ve aciz kimseler midir? Çalışmaları ilerliyor mu, geriliyor mu? Dînine girip de sonra ayrılanlar oluyor mu? Sözünde durmadığı, yalan söylediği görüldü mü? Harplerinde galip midir, mağlûp mudur?

Ebû Süfyân bunların cevaplarını bildirince;
— Bu sözlerinin hepsi, onun peygamber olduğunu gösteriyor, dedi.

Ebû Süfyân’ın küfründen ve hasedinden dolayı yalan söylediği de oldu. “Bir gece içinde, Mekke’den, Kudüs’deki Mescidi-Aksâ’ya götürüldüğünü söyledi” dedi. Herakliyüs’ün yanında olup, bunu işitenlerden biri lafa karışıp:

— Ben o gece Mescid-i Aksâ’da idim, dedi.

O gece gördüklerini anlattı. Ertesi gün, Herakliyüs, mektubu okuttu. Mektuba inandığını, Muhammed aleyhisselâma îmân ettiğini Dıhye’ye bildirdi. Fakat;

— Îmân ettiğimi millete bildirmekten korkuyorum. Bu mektubu falanca rahibe götür. O çok şey bilir. Onun da îmân edeceğini sanıyorum, dedi.

Rahip mektubu okuyunca, hemen îmân etti. Oradakilere de îmân etmelerini söyledi. Kendisini öldürdüler. Dıhye, Herakliyüs’e gelip, olanları bildirdi:

— Böyle yapacaklarını bildiğim için îmân ettiğimi kimseye söylemedim, dedi.

Resûlullah’a mektup gönderip îmân ettiğini bildirdi. Humus’a gitti. Orada kendisine, bir adamından gelen mektupta, Muhammed aleyhisselâmın peygamberliği ve muvaffakiyetleri bildirildi. İleri gelenleri toplayıp, mektubu okutarak, kendisinin îmân ettiğini açıkladı. Hepsi karşı çıktı. Îmân etmiyeceklerini ve red ettiklerini anlayınca, onlardan özür diledi:

— Maksadım, dînimize olan bağlılığınızın kuvvetini anlamaktı, dedi,

Bu sözü işitince, hepsi kendisine secde ettiler, razı olduklarını bildirdiler. Saltanatını kaçırmamak için küfrü, îmâna tercih etti. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimize Herakliyüs’ün mektubu gelince buyurdu ki:

Yalan söylüyor. Nasrani dîninden ayrılmadı.

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu