Güzel Dinimiz İslamiyet

Mâlikî’de Âdetin Değişmesine Ait Örnekler

Aşağıdaki örnekler ve şekiller Mâlikî mezhebine göredir. Her şekilde, Hanefî mezhebine göre de netice bildirilmiş, ayrıca Mâlikî’yi taklit eden Hanefî’nin nasıl hareket etmesi gerektiği, her örnekteki açıklama bölümünde anlatılmıştır.

1- Mâlikî’yi taklit eden bir kadının âdeti, her zaman 20 temiz, 10 hayz iken; bu ay 20 temiz, 13 kan görse, en çok gördüğü hayz, 10 gün olduğu için, Mâlikî’de bu ay, 10+3=13 güne kadar gördükleri hayz, sonrakiler istihâza olur. 13 günü geçmediği için, Mâlikî’ye göre 13 gün hayz görmüş olur.

AÇIKLAMA

Kan gelince namazı bırakır. Hanefî’de, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı ve en az 3 gün ve üzeri önceki âdetine rastladığı için, rastlayan 10 gün hayz, sonraki 3 gün istihâza olur. Mâlikî’yi taklit eden Hanefî, bu durumda, 13. gün bitene kadar namaz kılmaz. 13. günden sonra, kan gelse de, gusledip namaza başlar. Hanefî’ye göre istihâza olan 10. günden sonraki kılamadığı 3 günlük namazını ise, daha sonra kazâ eder.

2- Mâlikî’yi taklit eden ve her ay âdeti 20 temiz, 3 hayz olan kadın, bu ay 19 temiz, 11 kan görse, en çok gördüğü hayz, 3 gün olduğu için, Mâlikî’de bu ay, 3+3=6 güne kadar gördükleri hayz, sonrakiler istihâza olur. Bu ay 11 gün kan gördüğüne göre, Mâlikî’de bunun ilk 6 günü hayz, sonraki 5 günü istihâza olur.

AÇIKLAMA

Kan gelince namazı bırakır. Hanefî’de, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı ve 3 gün ve üzeri önceki âdetine rastladığı için, rastlayan 3 gün hayz, önceki 1 gün ve sonraki 7 gün istihâza olur. 30. günden itibaren, gusledip namaza başlar. İstihâza olan 1. kanlı günle 24.-29. günler arasında kılmadığı, toplam 7 günlük namazını daha sonra kazâ eder.

3- Mâlikî’yi taklit eden ve âdeti 22 temiz, 5 hayz olan, en çok 6 gün hayz görmüş olan kadın, bu ay 20 temiz, 15 kan görse, en çok gördüğü hayz 6 gün olduğu için, Mâlikî’de bu ay, 6+3=9 güne kadar gördükleri hayz, sonrakiler istihâza olur. Bu ay 15 gün kan gördüğüne göre, Mâlikî’de bunun ilk 9 günü hayz, sonraki 6 günü istihâza olur.

AÇIKLAMA

Kan gelince namazı bırakır. Hanefî’de, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı ve en az 3 günü önceki âdetine rastladığı için, rastlayan 5 gün hayz, önceki 2 gün ve sonraki 8 gün istihâza olur; fakat kanın 10. günden önce kesilip, Hanefî’ye göre hayz olma ihtimali olduğu için 10 kanlı gün bitene kadar namaz kılmaz. 11. gün gusledip namaza başlar. Hanefî’ye göre istihâza olan, ilk 2 kanlı gün ile 28., 29. ve 30. günde kılmadığı namazlarını kazâ eder.

4- Mâlikî’yi taklit eden ve âdeti 15 temiz, 6 hayz olan, en çok 6 gün hayz görmüş olan kadın, bu ay 13 temiz, 13 kan görse, 15 temiz geçmeden gördüğü kanlı günler yâni 14. ve 15. gün istihâza olur. En çok hayz gördüğü gün sayısı 6 olduğu için, Mâlikî’de bu ay, 6+3=9 günü hayz, sonrakiler istihâza olur. Yâni 16. günden itibaren, ilk 9 kanlı gün hayz, sonraki 2 gün istihâza olur.

AÇIKLAMA

En az temiz günler henüz bitmediği için 14. gün kan gelse de, istihâza olduğu için, namaza devam eder. 16. gün kan devam edince, artık namazı bırakır. Hanefî’de, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı 6 günü önceki âdetine rastladığı için, rastlayan 6 gün hayz, önceki 2 gün ve sonraki 5 gün istihâza olur; fakat kanın 10. günden önce kesilip, Hanefî’ye göre hayz olma ihtimali olduğu için 10 kanlı gün bitene kadar namaz kılmaz. 26. gün gusledip namaza başlar. İstihâza olan, 22., 23., 24. ve 25. günlerde kılmadığı namazlarını kazâ eder.

5- Mâlikî’yi taklit eden ve âdeti 16 temiz, 9 hayz olan, en çok 13 gün hayz görmüş olan kadın, bu ay 15 temiz, 17 kan görse, en çok hayz gördüğü gün sayısı olan 13 günün 3 fazlası 15 günü aştığı için, bu aydaki kanlı günlerin ilk 15 günü hayz, sonraki 2 gün istihâza olur.

AÇIKLAMA

Kan gelince namazı bırakır. Hanefî’de, bu aydaki kanlı günler 10 günü aştığı ve en az 3 gün ve üzeri önceki âdetine rastladığı için, rastlayan 9 gün hayz, önceki 1 gün ve sonraki 7 gün istihâza olur. Mâlikî’ye göre hayzın bittiği 31. günden itibaren, gusledip namaza başlar. İstihâza olan, ilk kanlı günde ve 26.-30. günler arasındaki 5 gün ve baştaki 1 gün, yâni toplam 6 günde kılmadığı namazlarını daha sonra kazâ eder.

6- Mâlikî’yi taklit eden kız, hayz olmaya başlayınca, kan durmadan aksa yâni istimrâr etse, Mâlikî’de 15 günü hayz, 15 günü istihâza kabul edilir.

AÇIKLAMA

Kan gelince namazı bırakır. 16. günden itibaren gusledip namaza başlar. Hanefî’de ise, ilk defa hayz gören kızdan gelen kan, devamlı akarsa, ilk 10 günü hayz, 20 günü istihâza kabul edilir. Hanefî’ye göre istihâza olan 11.-15. günler arasındaki günleri yâni 5 günde kılmadığı namazlarını daha sonra kazâ eder.

7. Mâlikî’de, sonraki ayda, âdeti değişirse, âdetlerinden en çoğunun 3 gün fazlası hayz olur. Daha fazlası ve 15 günden fazlası istihâza olur. [Seâdet-i Ebe- diyye]

Sual: Hayzının en çoğu 7 gün olan, Mâlikî’yi taklit eden bir Hanefî’nin âdeti; 20 temiz, 7 hayz iken, aşağıda belirtilen sayılarda kan görse, âdeti nasıl değişir?

Cevap: Sualdeki kadının durumu her ay için şöyledir:


1. ay: 18 temiz, 3 kan, 2 temiz, 1 kan, 1 temiz ve 5 kan görse; kan 10 günü geçtiğinden istihâza vardır.

Açıklama:

Hanefî’ye göre; kanlı günler eski âdetine 7 gün rastladığı için hayzı değişmez, yine 7 gün olur. 3 kanlı günün ilk 2’si ve 5 kanlı günün son 3 günü istihâzadır. 29. gün gusledip namaza başlar, 19.-20. ve 28. günlerdeki istihâzalı günleri kazâ eder.

Mâlikî’ye göre ise; 7+3=10 güne kadar gördükleri hayz, sonrakiler istihâzadır. Bu ay 12 gün kan gördüğünden bunun ilk 10 günü hayz, sonraki 2 gün istihâzadır. Hayzının en çoğu 10 güne çıkmıştır.

 

2. ay: 24 temiz, 2 kan, 1 temiz, 6 kan, 1 temiz, 4 kan, görse; kan 10 günü geçtiğinden istihâza vardır.

Açıklama:

Hanefî’ye göre; kanlı günler önceki âdetine 2 gün rastladığı için (3 günden az) baştan eski hayzı kadarı esas alınır. Hayzı yine 7 gündür. Temizlik süresi 24 güne çıkar. 2 kan, 1 temiz ve 6 kanlı günün baştan 7 günü hayz olur. Geriye kalan kanlı günler istihâzadır, 38. gün gusledip istihâzalı günleri kazâ eder.

Mâlikî’ye göre ise; hayzın en çoğu 10 gün olduğuna göre, 10+3=13 güne kadar gördükleri hayz, sonrakiler istihâza olur. Bu ay 14 gün kan gördüğünden bunun ilk 13 günü hayz, sonraki 1 gün istihâzadır.

13. gün gusledip 14. gün namazını kılar. Hanefî’ye göre istihâza olan günleri kazâ eder.

 

3. ay: 19 temiz, 4 kan, 4 temiz, 1 kan, 1 temiz ve 5 kan görse; kan 10 günü geçtiğinden istihâza vardır. İstihâza olduğu için istihâzasız son ay esas alınır.

Açıklama:

Hanefî’ye göre; 4 kanlı günün son 3 günü, eski hayza rastladığından 3 gün hayz, 4 kanlı günün 1. günü ve diğer günler istihâza olur. 35. gün gusledip kılmadığı istihâzalı günleri kazâ eder.

Mâlikî’ye göre ise; en çok hayzı 13 idi. 13+3=16 eder. 15 günü geçtiği için hayzı 15 güne çıkar. İlk günden itibaren 4K+4T+1K+1T+5K=15 gün hayz olur.

Hanefî’ye göre istihâzalı olan günleri kazâ eder.

 

4. ay: 23 temiz ve 10 kan görse, istihâza olmadığı için:

Hanefî’ye göre; hayzı 10 güne; temizlik süresi ise, 23 güne çıkar.

Mâlikî’de de; hayzı 10 gündür.

 

5. ay: 25 temiz, 8 kan, 2 temiz, 1 kan, 1 temiz ve 4 kan görse; kan, 10 günü geçtiğinden istihâza vardır. 4. aydaki istihâzasız son hayzı esas alınır.

Açıklama:

Hanefî’ye göre; eski hayzına rastlayan 8 gün hayz, diğer günler istihâzadır.

Mâlikî’de ise; hayzının en çoğu 15 gün olduğu için, artık 3 gün eklenmez. İlk günden itibaren 15 gün hayzdır. 16. gün gusledip namazlarını kılar. Hanefî’ye göre istihâzalı olan günleri kazâ eder.

 

6. ay: 22 temiz, 1 kan, 2 temiz, 3 kan, 2 temiz, 2 kan, 1 temiz ve 2 kan görse; kan, 10 günü geçtiğinden istihâza vardır. İstihâzasız son ay olan 4. aydaki hayzı esas alınır.

Açıklama:
Hanefî’de; eski hayza rastlayan 3K+2T+2K=7 gün hayz, diğer kanlı günler istihâza olur.

Mâlikî’de ise; hayzının en çoğu 15 gün olduğu için ilk günden itibaren 13 gün hayz olur. Hanefî’ye göre istihâzalı olan günleri kazâ eder.

Sual: Âdeti; 21 temiz, 8 hayz olan Hanefî bir kadın aşağıdaki şekillerde kan görse, yeni âdeti ne olur?

Cevap: Bu sualdeki kadının durumu ise her ay için şöyledir:

 

1. ay: 20 temiz 4 kan, 6 temiz, 1 kan, 1 temiz, 3 kan görse;

Eski âdetine 3 gün rastladığından, 3 gün hayz, diğer kanlı günler istihâza olur. İstihâzalı günlerde kılmadığı namazlarını temizlenince kazâ eder.

Mâlikî’ye göre, hayzı 11 gün olur. Çünkü âdetinin en çoğu 8 idi. Yeni hayzını hesaplarken, en çok hayız gördüğü gün sayısına 3 ilave edilir.

 

2. ay: 18 temiz, 3 kan, 4 temiz, 4 kan görse;

Eski âdetine 4 gün rastladığından 4 gün hayz, diğer kanlı günler istihâza olur. İstihâzalı günlerde kılmadığı namazlarını temizlenince kazâ eder.

Mâlikî’ye göre, hayzı 11 gün olur. Kanlı günler arasındaki temiz günler de aktı kabul edilir.

 

3. ay: 27 temiz 6 kan 1 temiz 5 kan görse;

Eski âdetine 3 veya daha fazla gün rastlamadığından eski âdeti geçerli olur. Yâni 6K+1T+1K=8 gün hayzdır. Son 4 kanlı gün istihâzadır. İstihâzalı günlerde kılmadığı namazlarını temizlenince kazâ eder.

Mâlikî’ye göre, hayzı 12 gün olur. Aradaki 1 temiz gün aktı kabul edilir. 13. gün gusleder. Hanefî’ye göre istihâza kabul edilen günleri kazâ eder.

 

4. ay: 21 temiz 4 kan 3 temiz 7 kan görse;

Eski âdetine 8 gün rastladığından 8 gün hayz, diğer kanlı günler istihâza olur. Aradaki 3 temiz gün de aktı kabul edilir. İstihâzalı günlerde kılmadığı namazlarını temizlenince kazâ eder.

Mâlikî’ye göre, bu ayki hayzı 14 güne çıkar. Çünkü en fazla hayzı 12 gün idi. 3 daha eklenince 15 olur. Yâni bu ay 15 güne kadar gelenler hayz olur. 14 geldiği için, 14 gün olur. Kanlı günler arasındaki 3 temiz gün aktı kabul edilir. 15. gün gusleder. Hanefî’ye göre istihâza kabul edilen günleri kazâ eder.

 

5. ay: 20 temiz 3 kan 1 temiz 1 kan 1 temiz 8 kan görse;

Aradaki 2 gün de aktı kabul edildiğinden, hepsi eski âdeti olan 8 güne rastlıyor. 8 gün hayz, diğer kanlı günler istihâza olur. İstihâzalı günlerde kılmadığı namazlarını temizlenince kazâ eder.

Mâlikî’ye göre de, hayzı 14 gün olur. Kanlı günler arasındaki temiz günler de aktı kabul edilir. 15. gün gusleder. Hanefî’ye göre istihâza kabul edilen günleri kazâ eder.

 

6. ay: 27 temiz 5 kan 4 temiz, 2 kan, 1 temiz 3 kan görse;

Eski âdetine 3 veya daha fazla gün rastlamadığından eski âdeti geçerli olur. Eski âdeti 8 gün idi. Baştan itibaren 8 gün sayılınca, âdetin sonu kanlı olmuyor. Onun için, İmâm-ı Muhammed’e göre âdeti 5 gün olur. İmâm-ı Ebû Yusuf’a göre, sonu kansız da olsa, eski âdeti olan 8 gün hayz olur. Burada İmâm-ı Ebû Yusuf’a göre hareket edilir. 5 kanlı gün ve sonra gelen 3 temiz gün hayızdır. Sonraki kanlı günler istihâza olur. İstihâzalı günlerde kılmadığı namazlarını temizlenince kazâ eder.

Mâlikî’ye göre de, hayzı 15 gün olur. Kanlı günler arasındaki temiz günler de aktı kabul edilir. 16. gün gusleder. Hanefî’ye göre istihâza kabul edilen günleri kazâ eder.

 

7. ay: 23 temiz 2 kan 2 temiz 3 kan 1 temiz 2 kan görse;

Kanlı günler 10 günü aşmadığından çakışana bakılmaz. Yâni istihâza yok, 10 günün hepsi hayzdır. Kanlı günler arasındaki temiz günler de aktı kabul edilir.

Mâlikî’ye göre de, hayzı 10 gün olur. Kanlı günler arasındaki temiz günler aktı kabul edilir.

 

 

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu