Güzel Dinimiz İslamiyet

ÎMÂNIN ŞARTLARI

Îmânın şartları altıdır. Âkıl ve baliğ olan bütün insanların, İslâm Dîni'ne girmeleri için îmân etmeleri, zarurî olarak lâzımdır. Îmânın altı şartına inanan herkes müslüman olur. Müslümanların küçük çocukları, annesine, babasına tâbi olarak müslümandır. Bülûğ çağına girince, anasının ve babasının dînine tâbi olması devam etmez. İslâmiyeti bilmeyerek bülûğ çağına girince, dinden ayrılmış olur.

Îmân edilecek şeyleri işitip de, inanmamış kimse, Kelime-i tevhid söylese, yâni (Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah) dese, müslüman olmaz. (Âmentü)de bulunan altı şeye inanan ve Allahü teâlânın emirlerini ve yasaklarını kabul ettim diyen kimse, müslüman olur. Bir kâfir, Kelime-i tevhid söyleyince ve bunun mânâsına kısaca inanınca, o anda müslüman olur. Fakat her müslüman gibi bunun da, imkân bulunca (Âmentü)’yü ezberlemesi ve mânâsını iyice öğrenmesi lâzımdır.

Her müslüman, çocuklarına önce (Âmentü billâhi ve Melâiketihi ve Kütübihi ve Rüsülihi vel yevmil-âhiri ve bil-Kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel-ba’sü ba’delmevti hakkun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü) ezberletmeli, mânâsını iyice öğretmelidir. Çocuk bu altı şeyi öğrenmez ve inandığını söylemezse, bâliğ olduğu zaman müslüman olmaz. Îmânın altı şartı şunlardır:

1-   Allahü teâlânın var olduğuna, bir olduğuna ve sıfatlarına inanmak.

2-   Meleklere inanmak.

3-   Kitaplara inanmak.

4-   Peygamberlere inanmak.

5-   Âhirette olan şeylere inanmak.

6-   Kazâ ve Kadere, yâni hayır ve şerrin Allahü teâlâ tarafından yaratıldığına inanmak.

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu