Güzel Dinimiz İslamiyet

Hayzın (Âdetin) Değişmesine Ait Bazı Kurallar (Kaideler)

Kadın bir önceki âdetinin zamanına ve sayısına uygun kan görürse, hayzın değişmediği anlaşılır. Uygun olmazsa âdetin değişdiği anlaşılır ki, bunun çeşitleri, aşağıda bildirilmişdir. Bir kerre uygun olmayınca, âdet değişdi kabul edilir. Fetvâ da böyledir:

Âdeti 5 gün olan, sahîh temizlikden sonra, yâni 15 gün temizlikden sonra 6 gün kan görürse, bu 6 gün yeni hayz olur ve yeni âdeti olur. Temizlik gün sayısı da bir defada değişir. Bu değişince, âdetin zamanı değişmiş olur.

Âdeti 5 gün kan ve 25 gün temizlik iken, zamanında 3 gün kan ve 25 gün temizlik olsa yahut 5 gün kan ve 23 gün temizlik olsa, birincisinde kan, ikincisinde temizlik sayısı değişmiş olur.

Âdet zamanı belli olan, meselâ 5 gün olan kadın, bir kere, başka sayıda, Meselâ 7 gün sahih kan görünce âdeti 7 gün olarak değişmiş olur.

Bu değişmeler, en fazla 10 güne kadar olur. 11 veya daha fazla kan devam ederse, önceki âdetten fazlası özür olur. Temizlik sayısı da, bir kere, başka sayıda, Meselâ 20 gün iken; 25 güne çıkar veya en az 15 güne inerse, temizlik günü değişmiş olur. 10 günlük hayz süresi içinde, kan görülen günler arasında bulunan temizlik günleri, fâsid temizlik olduğu için hayz kabul edilir, 10 günden sonraki kanlı günler ise, fâsid olduğu için temiz kabul edilir.

Kaide: Yeni hayzdaki kan süresi, 10 günü geçerse ve bunun 3 veya daha fazla günü, önceki âdet zamanı günlerine rastlamazsa, âdet zamanı değişir; fakat gün sayısı değişmez.

Âdet zamanına rastlarsa, rastladığı gün sayısı hayz, kalanı istihâza olur.

3 günden [72 saatten] 5 dakika bile az süren kan, hayz olmaz. Yeni başlayan için 10 günden çok sürse, 10 günü hayz, fazlası istihâza olur. Yeni olmayanlarda âdetten çok olup, 10 günü de aşınca, âdetten sonraki günlerde gelmiş olan kan hayz olmaz, istihâza olur.

Kan, âdet zamanını aşıp, 10 günden önce kesilince, sahih temizlik görse, yâni kan kesildikten sonra 15 gün içinde hiç gelmezse, kan geldiği günler hayzdır, âdet günü değişmiş olur. 15 gün içinde bir kere kan gelirse, âdetini aşmış olanlar hayz olmaz, istihâza olur.

Kaide: Fâsid kan ve fâsid temizlik, âdeti değiştirmez.

Meselâ: Âdeti 5 gün olan kadın, 10 günden fazla, meselâ 13 gün kan görse, âdeti olan 5 günden fazla olan 8 günü istihâza, yâni özür olur, âdeti değişmez, yine 5 gündür. Sahih temizliği 20 gün olan bu kadın, 13 gün kan görünce, sahih temizliğinin içine 8 gün fâsid kan karışmıştır. 20 günlük sahih temizlik, fâsid temizlik hâline dönmüştür, âdeti yine 5 gün, temizliği de 20 gündür.

Bir kadın, genel olarak 10 günü geçmemek ve 3 günden az olmamak şartı ile, bir önceki âdetinin sayısına uygun kan görmezse âdeti değişir. Meselâ, âdeti 6 iken; 7’ye, 8’e 9’a veya 10’a çıkarsa, yahut 5’e, 4’e veya 3’e inerse âdet sayısı değişir.

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu