Güzel Dinimiz İslamiyet

Hayızlı İken Neler Yapılır, Neler Yapılamaz

1. Sual: (Hayızlı kadın Kur’ân-ı kerîmi, korunmak niyetiyle okuyabilir) demek yanlış değil mi?

CEVAP: Evet, yanlıştır. Hiçbir muteber kitapta böyle bir şey yazılı değildir. Kur’ân-ı kerîmin her âyeti, her harfi şifa kaynağıdır. Şifa niyetiyle ve korunmak için, her âyet-i kerîme, her sûre okunabilir, fakat hayzlıyken, sadece dua âyetleri, dua niyetiyle okunabilir. Cünüp ve hayzlıyken, Fâtiha’yı ve dua âyetlerini, dua niyetiyle okumak ve her duayı okumak haram değilse de, duayı abdestli okumak müstehabdır. [Seâdet-i Ebediyye]

Kur’ân-ı kerîm niyetiyle bir âyetten az bile okumak, hayzlı kadına yasaktır. Tek tek, kelime hâlinde okumaksa câizdir, çünkü Kur’ân-ı kerîm öğreten bir kadının Kur’ân-ı kerîmi kelime kelime öğretmesi câizdir. Dua niyetiyle Fâtiha’yı yahut Rabbenâ âtinâ gibi dua âyetlerini okuyabilir. Dua âyeti olmayanları, dua niyetiyle veya başka niyetle de olsa okuyamaz. [Redd-ül-muhtar]

2. Sual: Kur’ân-ı kerîm elifbâsını hayızlının eline alması câiz midir?

CEVAP: Câizdir. Parmakla âyetlere dokunmaz. Fıkıh kitabını da ele alması câizdir.

3. Sual: Bir bayan hayızlı iken Kur’ân-ı kerîm öğrenemez mi, meselâ Kur’ân-ı kerîm harflerini okuyup yazamaz mı?

CEVAP: Sadece harfleri yazar okur. Âyetlere dokunamaz ve okuyamaz. Âyetlerde geçen kelimeler de aynıdır, yâni bunlara da dokunamaz ve okuyamaz.

4. Sual: Çocuklar sûreleri ezberliyor, hayızlı günümde takıldıkları yerde nasıl yardımcı olabilirim?

CEVAP: Âyet okunmaz. Bir kelime söylenebilir. Meselâ, çocuk “iyyeke” dedi. Öyle değil, “iyyâke” denebilir.

5. Sual: Hat öğreniyorum. Âyet-i kerîmeler yazıyoruz. Hayızlı iken âyet-i kerîme yazmak câiz mi?

CEVAP: Hayızlının âyet-i kerîmeye dokunması câiz olmadığı gibi, yazması da câiz değildir. [Halebî]

6. Sual: Hayzlı kadın, Kur’ân-ı kerîm öğretirken, âyete dokunabilir ve okuyabilir mi?

CEVAP: Hayzlı kadın, âyet-i kerîmelere eli ile dokunamaz ve okuyamaz. Sadece öğrenciye doğru okuması için, âyet-i kerîmelerdeki, yanlış okunan kelimeleri, öyle değil, şöyle diyerek bir kelime okuyabilir.

7. Sual: Bazı ilmihâllerde namaz sûreleri aslı ile yazıldığı için âdetli kadın o ilmihâlden okuyabilir mi?

CEVAP: İlmihâllerdeki âyetleri okuyamaz, eli ile de dokunamaz, ilmihâl bilgilerini okur.

8. Sual: Muayyen özrü zuhur eden kadın, evde kocasının, oğlunun veya kızının okuduğu Kur’ân-ı kerîmi, mukabeleyi dinleyebilir mi?

CEVAP: Kur’ân-ı kerîme dokunmamak şartı ile mukabele dinlemekte mahzur yoktur. Evlerde okunanı dinleyebilir. Câmidekini dinleyemez. Çünkü, özürlü kadın, mukabele dinlemek için câmiye gidemez. Câmiye girmesi haram olur. Hattâ câmiye abdestsiz de girilmez. [Mevkufat]

“Evde mukabele okumanın sevabı olmaz” diyenler, dinimize iftira ediyorlar. Kadınların câmiye gitmeyip, evde, kadın bir hocanın okuyacağı mukabeleyi dinlemeleri çok sevap olur.

9. Sual: Piyasadaki meâlleri, tefsirleri hayızlı iken veya abdestsiz iken tutmak câiz mi?
CEVAP: Câiz değildir.

10. Sual: Bazı din kitaplarının sonunda orijinal hâliyle âyetler yazıyor. Hayızlı iken, bu kitapların sadece o sayfasına mı el süremeyiz, yoksa kitaba mı el süremeyiz?

CEVAP: Kitaba değil, sadece o sayfadaki âyetlere el sürülemez.

11. Sual: Hayızlı iken İhlâs, Felak ve Nâs sûresi okunabilir mi?

CEVAP: Okunamaz.

12. Sual: Hayızlı, “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn” âyetini okuyabilir mi?

CEVAP: Bu âyeti tesbih niyeti ile okur.

13. Sual: Abdestsiz iken dua, salevât söylenir mi?

CEVAP: Abdestsiz, dua okumak, istiğfar çekmek, salevât-ı şerîfe getirmekte mahzur yoktur. Boş dururken de, iş yaparken de bunları okumak çok iyi olur. Abdestli olursa daha çok sevap olur. Abdestsiz olursa da, hattâ muayyen özürlü iken de mahzuru olmaz.

14. Sual: Muayyen günlerde Mektûbât, İlmihâl okunur mu ve elimizde taşınır mı?

CEVAP: Okunabilir ve ihtiyaç olunca elde taşınır.

15. Sual: Bir kadın hayızlı iken, kabir ziyaretinde Fâtiha okuyup ölünün ruhuna bağışlayabilir mi?

CEVAP: Evet, okuyabilir ve bağışlayabilir.

16. Sual: Her hafta hatm-i tehlil okuyan bir kadın hayızlı iken de okuyup hediye edebilir mi?

CEVAP: Evet, okuyabilir ve hediye edebilir.

17. Sual: Mübârek gecelerde namaz kılınması, gündüz oruç tutulması, Kur’ân kerîm okunması tavsiye ve teşvik ediliyor. Hayızlı kadınların bunların hiç birisini yapamadığına göre, başka neler yapılabilir?

CEVAP: Hayızlı kadın şunları yapabilir:

1- Sadaka verebilir.

2- Evde birisi Kur’ân-ı kerîm okursa dinleyebilir.

3- Her çeşit zikir ve dua edebilir.

4- Hepsinden daha kıymetlisi de ilim öğrenebilir. Hadîs-i şerîflerde buyuruluyor ki:

(Bir saat ilim öğrenmek gece sabaha kadar ibâdet etmekten kıymetlidir. Bir gün ilim öğrenmek, üç ay [nafile] oruç tutmaktan kıymetlidir.) [Ebû Nuaym]

(İlim öğrenmek, namaz, oruç, hac ve cihaddan daha kıymetlidir.) [Deylemi]

(İlim öğrenip de amel etmeyen bile; bin rekat [nafile] namaz kılmasından daha fazla sevap alır. Eğer öğrendiği ilimle amel ederse veya başkasına öğretirse, hem bunun sevabını alır, hem de kıyâmete kadar bununla amel edenlerin sevabını alır.) [Hatîb]

(İlimden bir mesele öğrenmek, dünyadaki her şeyden kıymetlidir.) [Taberânî]

İlmin bu önemi, ibâdetlerin sahih olması içindir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Fıkhı bilmeden ibâdet eden, gece karanlıkta bina yapıp, gündüz yıkana benzer.) [Deylemi]

Belki ilmi nereden ve nasıl öğrenebiliriz diye sorabilirsiniz. En uygun ilim, ilmihâl okumaktır. Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye kitabı ise en uygun ilim kitabıdır.

18. Sual: Bir câminin iki kapısı olsa, hayızlının bir kapıdan girip ötekinden çıkması câiz olur mu? Câmiye abdestsiz girilebilir mi?

CEVAP: Cünüp veya hayızlı iken câmiye girmek, hattâ câmi içinden geçmek haramdır. Geçecek başka yol bulamazsa veya câmide uyuyup cünüp olursa veya câmiden başka yerde su bulamazsa, teyemmüm edip girer ve çıkar. Câmiye abdestsiz girmek ise mekrûhtur. [Dürer]

19. Sual: Hayızlı olan kadın, Câminin bahçesine de giremez mi? Bahçesine girebilir. Bahçesi, CEVAP: Câmi hükmünde değildir.

20. Sual: Apartmanımızın alt katı mescittir. Nişan, düğün de yapılıyor. Hayızlının girmesi câiz midir?
CEVAP: Evet.

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu