Güzel Dinimiz İslamiyet

Hayız Bitince Gusletmek

Sual: Hayız, her zamanki belli âdetinde bitince, gusletmeden önce vaty [Cimâ] câiz midir?

CEVAP: Hanefî’de câiz, diğer üç mezhepte câiz değildir. Üç mezhepte hayız bittikten sonra gusletmeden vaty haramdır. Hanefî’de ise, hayız, en çok müddeti üzerinden kesildiyse, gusletmeden vaty câizdir. [Mizân-ül kübrâ]

Hayız kanı, 10 günden önce kesilince, [10 güne kadar kan gelme ihtimali olduğundan], gusletmedikçe veya tam bir namaz vakti geçmedikçe vaty câiz olmaz. Kan, 10 günden sonra kesilmişse, [artık hayz olma ihtimali kalktığı için], gusletmeden önce vaty câizdir. [Kudûrî]

Kadının hayzı, âdeti olan 10 günden önce kesilse, gusletmiş olsa da, vaty helâl olmaz. [Çünkü âdeti olan güne kadar kan gelebilir.] [Mecmua-i Zühdiye]

Bir kadının hayız kanı, âdeti olandan daha az bir sürede kesilse, âdeti geçene kadar, yıkansa da vaty mekrûh olur. Fakat ihtiyaten, namaz kılar ve oruç tutar. Tebyîn’de de böyledir. Hayız müddetinin en son haddi olan 10 gün geçtikten sonra, yıkanmadan önce, vaty helâl olur. [Hindiyye]

Kadının hayzı, âdet müddetinin çoğunda kesilirse gusletmeden de vaty helâldir. Gusletmesi müstehabdır. [Dürr-ül muhtar]

Kadının hayzı, âdetinden daha az günde kesilirse yıkanmış bile olsa vaty helâl olmaz. Zira âdet günlerinde hayzın tekrar gelme ihtimali fazladır. 10 günden az, fakat âdetinin tamamında kesilir de, üzerinden bir namaz vakti geçerse hayızdan çıkar, vaty câiz olur. [İbni Âbidin]

Eğer kan, kadının âdeti tam olmadan kesilse, meselâ âdeti 8 gün iken, 4. gün kesilse ve üzerinden 3 günü geçdikten sonra, 7. gün kadın gusletmiş olsa da, âdet günü geçmedikçe, yâni 8. gün dolmadıkça vaty câiz değildir. Çünkü âdet içinde, hayzı tekrar gelebilir. Hayız ve nifâs kanı, âdeti bitince kesilse, gusletmeden vaty helâl olur. [Nimet-i İslâm]

Hanefîlere göre, hayzın ve nifâsın en çok müddetinin bitiminden sonra kesilirse, kadın gusletmese de vaty câizdir. [Mezâhib-il-erbe’a]

Kan gelmesi 3 günü geçtiyse, âdetten önce kesilince, âdet zamanı geçinceye kadar, gusletse de, vaty helâl olmaz. Fakat namaz vakti sonuna kadar kan lekesi görmezse, gusledip o namazı kılar. Kan kesildiği günden sonra, 15 gün hiç gelmezse, kesildiği gün, yeni âdetinin sonu olur. Fakat kan 10 gün içinde yine başlarsa, namazı bırakır. 10 güne kadar böyle devam eder. 10 günden sonra, kan görse de, tekrar gusletmeden önce vaty helâl olur. Fakat vatyden önce gusletmek müstehab olur. Âdetten sonra ve 10 günden önce kesildiği namaz vaktinin sonu yaklaşıncaya kadar beklemesi müstehab olur. Sonra gusledip, o vaktin namazını kılar ve sonra vaty câiz olur. Beklerken, guslü ve namazı kaçırırsa, namaz vakti çıkınca gusülsüz vaty câiz olur. [Seâdet-i Ebediyye, İslâm Ahlâkı]

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu