Güzel Dinimiz İslamiyet

Çocuklara İsim Koymak

Çocuklara koyduğumuz veya koyacağımız isimlerin anlamlarının, dinimize, örf ve âdetimize uygun olup olmadığını öğrenmek, uygun değilse, değiştirmek gerekir. Haklı sebeplerle adını veya soyadını değiştirmek isteyenler de çıkabilir. Bunun için isimlerin anlamlarını bilmek faydalı olur.

Çocuklarına, Abdullah, Abdurrahman, Muhammed, Ahmed ... gibi, isimleri koyanları Allahü teâlâ sever.

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Çocuğa güzel isim vermek, dinini öğretmek ve vakti gelince evlendirmek, evladın babası üzerindeki haklarındandır.) [Ebû Nuaym]

(Kıyâmette, babanızın ismi ile beraber [Meselâ: Ali oğlu Emin, veya Ali kızı Emine diye] çağrılacaksınız. O hâlde isminiz güzel olsun!) [Ebû Davud]

Güzel isimler çoktur. Meselâ, Peygamber isimleri. Resûlullah efendimizin 500’den fazla olan mübârek isimlerinden, 30’u Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnasındandır. Bunlardan isim olarak koyması câiz olan Ali, Mahmud, Ahmed, Muhammed, Abdurrahman, Abdurreşid isimleri, Eshâb-ı kirâmın, âlimlerin ve evliyânın isimleri konabilir.

Bir ismin güzel olması için mutlaka Kur’ân-ı kerîmde bulunması gerekmez. Yüz binden fazla Eshâb-ı kirâmdan Hazret-i Zeyd hariç, hiçbirinin ismi Kur’ân-ı kerîmde  yoktur. Değişik isim olsun diye, yahut en güzel isim olsun diye Kur’ân-ı kerîmde geçen her kelimeyi, sırf Kur’ân-ı kerîmde geçtiği için çocuğa isim olarak koymak, çok yanlış olur. Çünkü Kur’ân-ı kerîmde güzel isimlerin yanında kâfirlerin isimleri de vardır. En başta şeytan var, İblis var, Hannas vardır. Kâfirlerden Karun, Haman vardır. Peygamber efendimizin düşmanı Ebû Leheb’in ismi vardır. Bunları koymak doğru değildir.

Kur’ân-ı kerîmde geçiyor diye yıldırım, şimşek, gelmek, gitmek gibi kelimelerin arabisini isim olarak koyanlar oluyor. Bu kelimelerden en meşhurlarından biri Esra’dır. Esra, gece yürümek mânâsına gelir. Ünzile, indirildi, indirilmiş demektir. Aleynâ, üzerimize demektir. Böyle isimleri koymak câiz ise de, enbiyânın, ulemânın, evliyânın ismini tercih etmek elbette iyi olur.

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu