Güzel Dinimiz İslamiyet

Çeşitli Sual ve Cevaplar

1. Sual: Kürtaj olan veya düşük yapan kadından gelen kan, nifâs mıdır?

CEVAP: Düşüğün herhangi bir uzvu, meselâ parmağı, tırnağı belli ise, bütün çocuk doğurmuş gibi olur. Gelen kan nifâs olur. Eğer hiç bir yeri belli değilse, nifâs olmaz. Fakat 3 gün veya daha fazla akarsa, hayz olur. Eğer hayzdan kesileli 15 gün veya daha fazla olmuşsa böyledir. Eğer 3 günden eksik kesilir ise veya daha hayz kesileli 15 gün olmamış ise, hayz değildir. Burun kanı gibidir. Namazını kılar ve orucunu tutar.

Hayzda, iki âdet arasında en az 15 gün temizlik hâli olur. Kan, en az 15 günlük temizlikten sonra gelip 3 günden önce kesildiğinde, namaz vaktinin sonu yaklaşıncaya kadar bekler. Sonra gusletmeden yalnızca abdest alıp, o namazı kılar ve önce kılmadıklarını kazâ eder. O namazı kıldıktan sonra kan yine gelirse, namaz kılmaz. Yine kesilirse vaktin sonuna doğru abdest alıp, o namazı kılar ve kılmadıklarını kazâ eder. 3 gün tamam oluncaya kadar böyle yapar. 3 gün kan gelip, normal âdet süresinden önce kesildiğinde, namaz vakti sonuna kadar bekler, kan görmezse gusledip, o namazı kılar. Kılmadıklarını kazâ etmez. Normal âdet zamanı geçinceye kadar bekler.

2. Sual: Muayyen günlerde iken bir kadın ölürse şehid olabilir mi? Yâni bu hâl şehidliğe engel midir?

CEVAP: Hayızlı veya cünüp ölmek şehidliğe mâni değildir. Eshâb-ı kirâmdan Hanzala hazretleri, [gusletmeye vakit bulamadan orduya katıldığı için] savaşta cünüp olarak şehid olmuştur. Şehidliğe mâni olan îmânsızlıktır.

Âdetli iken ölen de şehid olabilir. Uykuda iken abdestsiz ölen de şehid olabilir. Cünüp ölse de şehid olabilir. Kapalı gezen ve beş vakit namazı kılan şehid olarak ölür. Tabii ehl-i sünnet olmak şartı da vardır.

3. Sual: Salat-ı tefriciyyeyi kadınlar muayyen günlerinde de okuyabilir mi?

CEVAP: Okuyabilirler ama abdestli okumak evladır. Salât-ı tefriciyye bir muradın hasıl olması için okunur. Kabul olması için abdestli, hattâ mümkünse oruçlu iken okumalı, sadaka vermeli, yâni bütün sebeplere yapışmalıdır.

4. Sual: Âdetli iken ölüye Fâtiha okunabilir mi?
CEVAP: Evet okunur. Dua niyetiyle Fâtiha okunur. Ölüye de bağışlanır.

5. Sual: Bülûğa ermemiş kızdan, hamile ve yaşlı kadından gelen kan âdet midir?

CEVAP: 3 günden az olan ve yeni başlayan için 10 günden çok sürünce, 10. günden sonra ve yeni olmayanlarda âdetten çok olup, o günü de aşınca, âdetten sonraki günlerde gelmiş olan ve hamile ve âyise kadınlardan ve 9 yaşından küçük kızlardan gelen kan, hayz olmaz. Buna (İstihâza) denir. Böyle bir kadın, namaz kılar ve her ibâdeti yapar.

Bir misal: Her ay 7 gün âdet gören bir kadında, 11, 12, 13 veya daha fazla gün kan gelirse, yine bu kadının âdeti, 7 gündür. Eğer 8, 9 veya 10 gün devam ederse, âdetinin değiştiği anlaşılır.

6. Sual: Arefe günü 1.000 İhlâs sûresi okumak istiyorum. Fakat o gün hayz olabilirim. Hasta olmamak için ilaç almam câiz mi?

CEVAP: İlaç almak câizdir.

7. Sual: Bir kız hayz görmeye başlayınca mı mükellef oluyor?

CEVAP: Evet.

8. Sual: Kur’ân-ı kerîm okuyan çocuklara câmide hediye verilip sonra Kur’ân-ı kerîm okunuyor. Namaz kılınmadığı için bayanlar da gidiyor. İçlerinde abdestsiz ve hayzlı olanlar da oluyor. Onlara günâh olur mu?

CEVAP: Cünüp ve hayızlı olarak câmiye girmek haramdır. Abdestsiz girmek mekrûhtur.

9. Sual: Bayanlar muayyen günlerinde oldukları zaman, istihareye yatmak istediklerinde, temizlenene kadar bekleyecek vakitleri de yoksa ne yapmalıdırlar?

CEVAP: İstihareye yatabilir dua da okuyabilir, fakat namaz kılamazlar.

10. Sual: Maliki'yi taklit eden, kadın hâllerine (hayz, nifâs), Hanefî’deki gibi mi uyacak yoksa Mâlikî mezhebindeki gibi mi?

CEVAP: ​​​​​​​Mâlikî esas alınır.

11. Sual: Bir kadının hayızlı veya nifâslı iken, diş dolgu ve kaplama yaptırmasında bir mahzur var mıdır?

CEVAP: ​​​​​​​Mahzuru yok. Abdestli de olsa fark etmez. Fakat ilk gusülden itibaren Mâlikî mezhebini taklit etmesi gerekir.

12. Sual: Erken dönemde yâni ilk 2–3 ay içinde görülen düşüklerde yâni bebeğin başı vs. belli değilken meydana gelen düşüklerde görülen kanamanın ne olduğu ve namaz oruç gibi hususlarda nasıl hareket edilir?

CEVAP: ​​​​​​​Nifâs olmadığı için burundan akan kan gibidir. Kadın Hanefî ise her namaz vaktinde abdest alması gerekir, çünkü özürlüdür. Orucunu tutar. Mâlikî’yi taklit ederse, özür kanı abdestini bozmaz. Yâni sabahki abdesti ile yatsıyı kılabilir. Tabii abdesti bozan başka şey olmamışsa böyledir.

13. Sual: Hanefî mezhebinde ki bir bayanın âdet dönemlerindeki düzensizlik (2–3 ayda bir olması gibi) özel bir şey yapmayı gerektiriyor mu? (Meselâ, namazda ve oruçta.)

CEVAP: ​​​​​​​Özel bir şey yapması gerekmez. Normaldir. Az âdet olması daha iyidir.

14. Sual: Âdetin son günlerinde akmayan fakat pamuğu kirleten kahverengi akıntı âdet kanı sayılır mı?

CEVAP: ​​​​​​​Evet.

15. Sual: Hayz hâlinde hanımla beraber olmak günâh mıdır? Kadının rızası önemli midir?

CEVAP: ​​​​​​​Evet haramdır. Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyuruluyor ki:

(Ay hâlinde olan kadınlara temizleninceye kadar yaklaşmayın.)[Bekara: 222]

Kadının rızası önemli değildir. Temizleninceye kadar haramdır. Zinâda kadın da erkek de razı oluyor. Onların razı olması haramı ortadan kaldırır mı? O hâl bir hastalık hâlidir, tıbbi yönden mahzurludur. Hiç mahzuru olmasa bile Allahü teâlâ yasak ettiği için, emre uymak gerekir.

16. Sual: Hayızlı kadın, abdest alıp ölse, abdestli ölmüş olur mu?

CEVAP: ​​​​​​​Hayır.

17. Sual: Karnı yarılıp, çocuğu alınan kadından gelen kan, nifâs mı?

CEVAP: ​​​​​​​Evet nifâstır. Ameliyat kanı ayrıdır.

18. Sual: Devamlı kan gelen kadın, her ay 10 gün âdet, 20 gün temiz kabul etse, câiz mi?

CEVAP: ​​​​​​​Evet.

19. Sual: Orucun aksamaması için hayzı ilaçla geciktirmek câiz mi?

CEVAP: ​​​​​​​Câizdir.

20. Sual: Kırk gün devam eden nifâsı müteakip, 10 veya 16 günlük temizlikten sonra gelen kan hayz mı?

CEVAP: ​​​​​​​10 günden sonraki istihâza, 16’dan sonraki hayzdır.

21. Sual: Öğle ezânı ile ikindi ezânı arasında 3-4 sefer akıntısı olan bir hanım özür sahibi midir? Akıntısının ne zaman olduğunu hissetmediği zaman da oluyor. Abdestinden devamlı şüpheleniyor. Bu durumda ne yapması gerekir?

CEVAP: ​​​​​​​Hanefî’de özürlü olabilmek için iki namaz arasında en az bir kere gelmesi gerekir. Yâni günde beş kere akıntı gelmesi lâzım ki özürlü olasınız. Mâlikî’de ise günde bir kere gelse hattâ üç beş günde bir kere gelse bile yine özürlü oluyor. Onun için Mâlikî’yi taklit ederseniz akıntılar abdesti bozmaz, isterse namazda gelsin mahzuru olmaz.

22. Sual: Doktor bir bayanım. Bayanlarda mensturuel sıklusun yâni aylık âdet döngüsünün dönemlerine bağlı olarak miktarı ve kıvamı değişen fizyolojik yâni doğal akıntı vardır. Bu akıntı meselesi abdest ve namaz konusunda bayanların yaşadığı en büyük sıkıntıdır. Ancak benim birçok kapalı arkadaşım var ve hiçbirinin böyle bir şeyden yâni Mâlikî mezhebini taklitten haberleri yok. O zaman kadınlar Mâlikî’yi neden taklit etmiyorlar?

CEVAP: ​​​​​​​Bilmedikleri için. Çekinip rahatça soru soramamalarından bu sıkıntıyı çekiyorlar. Mâlikî’yi taklit etseler rahat edecekler. Bu akıntılar ne abdestlerini ne de namazlarını bozacak.

Ayrıca, iç çamaşırına akıntı bulaşmış ise, temizini bulmak zor olursa, bunu değiştirmeden namaz kılabilir. Mâlikî’de necaseti temizlemek farz değil. İhtiyaç hâlinde necasetle namaz kılmak câizdir.

23. Sual: Doğal akıntı sarı akıntı mı, rengi nasıl? Evlide bekârda değişir mi? Menapozdan sonra da doğal akıntı olur mu? Bu doğal akıntı nedir, diğerlerinden farkını nasıl anlayacağız?

CEVAP: ​​​​​​​Nisaiye uzmanı bayan doktorumuz diyor ki: Doğal akıntı denilen şeyin rengi aslında şeffaf-beyaz arasıdır. Ancak bu akıntı çamaşırda veya pamukta birikince ve biraz bekleyince sarımsı renk alır. Dolayısıyla çamaşırda görülen sarı renk doğaldır. Evlide bekârda aynıdır. Menapozdan sonra olmaz, ancak eğer hormon hapı kullanılıyorsa, bir rahatsızlık varsa olabilir.

24. Sual: Ramazanda bir kadının muayyen hâli zuhur ederse, yiyip içebilir mi? Muayyen hâli sona erince, yiyip içmesi günâh olur mu?

CEVAP: ​​​​​​​Ramazan-ı şerîfte, gündüz muayyen hâli sona eren kadın, bir şey yiyip içmeden oruçlu gibi durur. Fakat oruçlu iken muayyen hâli zuhur eden kadın, oruçlu gibi durmaz, yiyip içebilir. Ancak oruçluların gözü önünde yememelidir!

25. Sual: Bir kadın akşamdan yarınki oruca niyet etse, yarın hayzı başlasa o gün oruç tutacak mı?

CEVAP: ​​​​​​​Hayz başlayınca oruç bozulmuş olur, yer içer.

26. Sual: Kadın geceden niyet ettiği orucu öğleyin bozsa, öğleden sonra da âdet görse, kazâ mı gerekir?

CEVAP: ​​​​​​​Âdet olmasa idi kefaret gerekirdi. Âdet olduğu için kazâ gerekir. Bir  kimse de orucunu bozsa, sonra oruç tutamayacak kadar hastalansa yine kazâ gerekir.

27. Sual: Âdeti 13 ve 15 olan Mâlikî’yi taklit eden Hanefî kadın, 10. günden sonra Ramazan orucunu tutabilir mi?

CEVAP: ​​​​​​​Evet tutması gerekir. 10 günden sonra değil esas âdeti kaç ise o günden sonra oruç tutmak gerekir. Hanefî’ye göre âdeti bitmiş oluyor gusledip oruçları tutar. Gusletmese de oruçlar yine sahih olur, fakat gusüllü tutmak elbette iyi olur. Mâlikî’ye göre de kan kesilince de yâni 15 gün bitince gusletmesi gerekir.

Mâlikî’yi taklit eden bu kadın, âdeti 10 günü geçerse, daha önceki en fazla süren âdetinden 3 gün sonraya kadar bekler ve gusl edip namazını kılar. Kendi mezhebine göre hayz olan günlerinin hesabını yapıp, istihâza olan günlerin namazlarını kazâ eder.

28. Sual: Kazâ orucu tuttuğum gün, âdetim başladı. Âdetim bittiğinde, yarıda kalan orucum yüzünden ayrıca bir gün daha mı tutacağım?

CEVAP: ​​​​​​​Ayrıca oruç tutmazsınız. Kazâ orucunuz yarıda kalmıştır. Onu yeniden tutarsınız.

29. Sual: Kabir ziyaretinde hayzlı, Fâtiha’yı Besmelesiz mi okur?

CEVAP: ​​​​​​​Hayızlının Fâtiha’yı dua niyetiyle okuması câizdir, Besmele çekmesinin mahzuru olmaz. Dua niyeti olmadan âyetleri ve Fâtiha’yı Besmelesiz de olsa okuyamaz. Dua âyetlerini Besmeleli veya Besmelesiz okuyabilir. Hayızlı kadın, dua niyetiyle Fâtiha okuyup ölülere bağışlayabilir.

30. Sual: Hayz ve nifâs bilgilerini öğrenmenin hükmü nedir? Kısaca bilgi verir misiniz?

CEVAP: ​​​​​​​Her müslüman erkek ve kadının ilmihâl bilgilerini öğrenmesi farzdır. Bu bilgiler içinde, Hayz ve Nifâs bilgileri de çok önemlidir. Abdest, namaz, Kur’ân-ı kerîm, hac, baliğ olmak, evlenmek gibi işler için kadın hâllerini bilmek şarttır. Bunları bilmeyen, harama düşer, ibâdeti sahih olmaz. Herkesin bilmesi gerekenler, Hanefî mezhebine göre kısaca şöyle:

Hayz müddeti en az 3 gün, en fazla 10 gündür. 10 günden sonra gelen kana İstihâza kanı denir. Bu hastalık kanıdır. Beyazdan başka her renk hayz kanı’dır. Kan görüldüğü andan, kesilene kadar olan günlerin sayısına âdet zamanı denir. Âdet zamanı en çok 10, en az 3 gündür. Diğer üç mezhepte en çoğu 15 gündür. Hayz kanı devamlı akmayabilir. Her gün az miktar kan görülmesi hayz hâlinin devam ettiğini gösterir. İki âdet arasında en az 15 gün temizlik hâli olur. Kan, en az 15 günlük temizlikten sonra gelip 3 günden önce kesildiğinde, namaz vaktinin sonu yaklaşıncaya kadar bekler. Sonra gusletmeden yalnızca abdest alıp, o namazı kılar ve önce kılmadıklarını kazâ eder. O namazı kıldıktan sonra kan yine gelirse, namaz kılmaz. Yine kesilirse vaktin sonuna doğru abdest alıp, o namazı kılar ve kılmadıklarını kazâ eder. 3 gün tamam oluncaya kadar böyle yapar.

31. Sual: Cünüb iken hayz gören gusl abdesti almayıp hayzın kesilmesini bekleyebilir mi?

CEVAP: ​​​​​​​Kadın cünüb iken hayz görürse, isterse hemen gusl eder. İsterse, hayz bitinceye kadar bekleyip, sonra ikisi için bir gusl eder.

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu