Güzel Dinimiz İslamiyet

Âdetin Değişmesi Kaç Şekilde Olur?

Âdetin değişmesi, iki şekilde olur: 1- Âdeti 10 günden az olanlar. 2- Âdeti 10 günden fazla sürenler.

10 günden fazla sürenler de ikiye ayrılır:

a) Yeni âdeti, önceki âdet günlerine rastayanlar,

b) Yeni âdeti, önceki âdet günlerine rastlamayanlar.

Âdeti 10 Günden Az Olanlar

Kural: Âdet zamanı belli olan kadın, bir kere 10 gün veya daha az kan görünce, âdeti değişir, yeni kan gördüğü gün sayısı, yeni âdeti olur.

Son gördüğü âdeti, 10 günü geçmezse ve sonra sahih temizlik olursa, âdetli günlerin hepsi hayz olur. Sahih temizlik denince en az 15 ve daha fazla temiz kaldığı gün demektir. Bir kadın 5 kan, 15 temiz, 6 kan görürse, 6 günden sonra sahih temizlik olursa âdeti 6 güne, 7 kan olursa 7 güne, 8 kan olursa 8 güne, 9 kan olursa 9 güne, 10 kan olursa 10 güne çıkar. Yâni 10 güne kadar kaç gün görürse âdeti o kadar olur.

Örnekler:

       24 gün temiz, 6 gün hayz gören bir kadın, 27 gün temiz, 9 gün kan görse;

Temizlik süresi 27 güne, âdeti de 9 güne çıkmıştır.

2) 25 gün temiz, 5 gün hayz gören bir kadın, 25 gün temiz, 3 gün kan görse;

Temizlik süresi yine 25 gün, âdeti 3 güne inmiştir.

3) 55 gün temiz, 5 gün hayz gören bir kadın, 50 gün temiz, 7 gün kan görse;

Temizlik süresi 50 güne inmiştir. Âdeti ise 7 gündür.

4) 26 gün temiz, 5 gün hayz gören bir kadın, 23 gün temiz, 1 gün kan, 2 temiz, kan görse;

Temizlik süresi 23 gün, âdeti 5 gündür. (Kaideye göre, kanlı günler arasındaki temiz günler de kanlı sayılır.)

5) 31 gün temiz, 5 gün hayz gören bir kadın, 23 gün temiz, 2 gün kan, 3 temiz, 5 kan görse;

Temizlik süresi 23 gün, âdeti 10 gündür. (Kanlı günler arasındaki temiz günler de kanlı sayılır.)

6) 30 gün temiz, 5 gün hayz gören bir kadın, 23 gün temiz, 5 gün kan, 3 temiz, kan görse;

Temizlik süresi 23 gün. Âdeti 9 gündür. (Kanlı günler arasındaki temiz günler de kanlı sayılır.)

 

Âdeti 10 Günden Fazla Sürenler

a) On Günü Aşan ve Yeni Âdet Önceki Âdete Rastlamayanlar

Âdeti 10 günden fazla süren kadınların istihâza yâni özürlü bir hâli var demektir. Çünkü âdetin en fazla süresi 10 gündür. Hayzın kaç gün olduğunun tesbiti, bir önceki aydaki temizlik süresi ve âdet sayısına göre olur.

10 günden fazla kan gelince, kan gördüğü günlerin, önceki âdetine rastlayıp rastlamadığına bakılır. 3 veya daha fazla günü önceki âdetine rastlamıyorsa, yâni en fazla 2 günü rastlıyorsa veya hiç rastlamıyorsa, kan görülen günlerin, önceki âdeti kadar günü hayz, sonrakiler istihâza olur. İstihâzalı günlerin namazları kazâ edilir.

1) 24 gün temiz, 6 gün hayz gören bir kadın, 29 gün temiz, 12 gün kan görse;

Temizlik süresi 29 güne çıkmıştır, âdeti ise yine 6 gündür. Son 6 günü istihâzadır.

2) 55 gün temiz, 5 gün hayz gören bir kadın, 59 gün temiz, 11 gün kan görse;

Temizlik süresi 59 güne yükselmiş, âdeti ise yine 5 gündür. Son 6 günü istihâzadır.

3) 55 gün temiz, 5 gün hayz gören bir kadın, 20 gün temiz, 13 gün kan görse;

Temizlik süresi 20 güne inmiş, âdeti ise yine 5 gündür. Son 8 günü istihâzadır.

4) 23 gün temiz, 7 gün hayz gören kadın, 35 gün temiz, 1 gün kan, 5 temiz, 5 kan görse;

Temizlik süresi 35 güne çıkmıştır. Âdeti, 1K+5T+1K günleri olup, toplamı, önceki âdeti kadardır, yâni 7 gündür. Son 4 gün istihâzadır.

5) 23 gün temiz, 7 gün hayz gören kadın, 35 gün temiz, 2 gün kan, 3 temiz, kan görse;

Temizlik süresi 35 güne çıkmıştır. Bir önceki âdet günlerine kanlı günler hiç rastlamamıştır. Âdeti 2K+3T+2K günü olup, toplamı, önceki âdeti kadardır, yâni 7 gündür. Son 4 gün istihâzadır.

6) 23 gün temiz, 7 gün hayz gören kadın, 28 gün temiz, 4 gün kan, 1 temiz, 6 kan görse;

Temizlik süresi 28 güne çıkmıştır. Bir önceki âdet günlerine 5 gün rastlamayıp gün rastladığı için, âdeti 4K+1T+2K günü olup, toplamı önceki kadar, yâni 7 gündür. Son 4 gün istihâzadır.

7) 28 gün temiz, 7 gün hayz gören kadın, 17 gün temiz, 4 gün kan, 2 temiz, 6 kan görse;

Temizlik süresi 17 güne düşmüştür. Âdeti 4K+2T+1K günü olup, toplamı önceki âdeti kadardır, yâni 7 gündür. Son 5 gün istihâzadır.

12 günün son 1’i, önceki âdet zamanı içinde ise de, 3’ten az olduğundan, sadece âdet zamanı değişir. İlk 7 günü hayz, geri kalan 5 günü istihâzadır. Sadece âdet zamanı, yâni kan gelme zamanı 28 günden 17 güne değişmiştir.

8) 19 gün temiz, 6 gün hayz gören bir kadın, 30 gün temiz, 11 gün kan görse;

Temizlik süresi 30 güne çıkmıştır. Âdeti yine ilk 6 gündür. Son 5 günü istihâzadır.

9) 29 gün temiz, 5 gün hayz gören bir kadın, 17 gün temiz, 12 gün kan görse;

Temizlik süresi 17 gün olarak değişmiştir. Âdeti yine ilk 5 gündür. Son 7 günü istihâzadır.

10) 34 gün temiz, 8 gün hayz gören bir kadın, 45 gün temiz, 13 gün kan görse;

Temizlik süresi 45 güne çıkmıştır. Âdeti yine ilk 8 gündür. Son 5 günü istihâzadır.

11) 25 gün temiz, 6 gün hayz gören bir kadın, 29 gün temiz, 12 gün kan görse;

Temizlik süresi 29 güne çıkmıştır. Âdeti yine ilk 6 gündür. Son 6 günü istihâzadır.

12) 24 gün temiz, 6 gün hayz gören bir kadın; 31 gün temiz, 3 kan, 2 Temiz, 6 gün kan görse;

Temizlik süresi 31 güne çıkmıştır. Âdeti, aradaki temiz geçen günler dâhil olmak üzere, yâni, 3K+2T+1K ile yine ilk 6 gündür. Son 5 günü istihâzadır.

13) 24 gün temiz, 6 gün hayz gören bir kadın, 32 gün temiz, 4 gün kan, 1 gün temiz, 6 gün kan görse;

Temizlik süresi 32 güne çıkmıştır. Âdeti 4K+1T+1K ile yine ilk 6 gündür. Son 5 günü istihâzadır.

 

b) On Günü Aşan ve Yeni Âdeti Önceki Âdet Zamanına Rastlayanlar

Yeni hayzdaki kan müddeti, 10 günü geçerse ve bunun 3 ve ziyade günü, önceki âdet zamanı günlerine rastlarsa, rastladığı gün sayısı hayz, kalanı istihâza olur. Yâni kan geldiği hâlde hayz olmayan günler var demektir.

10 günden fazla kan gelince, kan gördüğü günlerin, önceki âdetine rastlayıp rastlamadığına bakılır. 3 veya daha fazla günü önceki âdetine rastlıyorsa, yalnız bu günler hayz olup, kan gelen diğer günler istihâza olur. 2 veya daha az gün rastlarsa, buna itibar edilmez. Temizlik süresi (duruma göre değişir veya) değişmez. İstihâzalı günlerin namazları kazâ edilir.

1) 24 gün temiz, 6 gün hayz gören bir kadın, 24 gün temiz, 11 gün kan görse;

Temizlik süresi 24 gündür. Âdeti yine ilk 6 gündür. Son 5 günü istihâzadır.
2) 21 gün temiz, 5 gün hayz gören bir kadın, 23 gün temiz, 12 gün kan görse;

Temizlik süresi 23 güne çıkmış, âdeti ise 3 güne düşmüştür. Son 9 günü istihâzadır. Önceki âdet zamanına 3 gün rastladı. Görüldüğü gibi temizlik gün sayısı da, hayz gün sayısı da değişmiş oldu.

3) 21 gün temiz, 5 gün hayz gören bir kadın, 22 gün temiz, 13 gün kan görse;

Temizlik süresi 22 güne yükselmiş, âdeti ise 4 güne düşmüştür. Son 9 günü istihâzadır. Önceki âdet zamanına 4 gün rastladı. Bu sebeble hayz müddeti 4 gün oldu. 3 ve daha fazla rastladığı zaman durum böyle oluyor.

Temiz günler içine istihâzalı günler rastlamadığı için temizlik süresi de değişmiş 22 gün olmuştur. İstihâzalı günlerin namazları kazâ edilecektir.

4) 27 gün temiz, 5 gün hayz gören bir kadın, 20 gün temiz, 11 gün kan görse;

Temizlik süresi 27 gündür. Âdeti ise 4 güne düşmüştür. İlk 7 günü istihâzadır. Önceki âdet zamanına son 4 gün rastladı. Bu sebeble hayz müddeti 4 gün oldu. 3 ve daha fazla rastladığı zaman durum böyle oluyor. Temiz günler içine istihâzalı günler rastlamış, temizlik süresi 27 gün de değişmemiştir.

5) 24 gün temiz, 6 gün hayz gören bir kadın, 18 gün temiz, 13 gün kan görse;

Temizlik süresi 24 gün, âdeti 6 gündür. İlk 6 günü ve son 1 günü istihâzadır. Önceki âdet zamanına ortadaki 6 gün rastladı. Bu sebeble hayz müddeti 6 gün olarak devam etti. 3 ve daha fazla rastladığı zaman durum böyle oluyor. Temiz günler içine istihâzalı günler rastladığı için, temizlik süresi de değişmemiş yine 24 gün olarak devam etmiştir.

6) 25 gün temiz, 5 gün hayz gören bir kadın, 27 gün temiz, 12 gün kan görse;

Temizlik süresi 27 güne yükselmiş, âdeti ise 3 güne inmiştir. Önceki âdet zamanına 3 gün rastladı. Bu sebeble hayz müddeti 3 gün oldu. 3 ve daha fazla rastladığı zamanlarda durum böyle oluyor. Son 9 günü istihâzadır. Temiz günler içine istihâzalı günler rastlamadığı için temizlik süresi de değişmiş 27 gün olmuştur.

7) 25 gün temiz, 7 gün hayz gören bir kadın, 29 gün temiz, 12 gün kan görse;

Temizlik süresi 29 güne yükselmiş, âdeti ise 3 güne düşmüştür. Önceki âdet zamanına 3 gün rastladı. Bu sebeble hayz müddeti 3 gün oldu. 3 ve daha fazla rastladığı zaman durum böyle oluyor. Son 9 günü istihâzadır. Temiz günler içine istihâzalı günler rastlamadığı için temizlik süresi de değişmiş 29 gün olmuştur.

8) 55 gün temiz, 5 gün hayz gören bir kadın, 48 gün temiz, 11 gün kan görse;

Temizlik süresi 55 gün, kanlı günün ilk 7’si istihâza, son 4 günü hayzdır. Önceki âdet zamanına son 4 gün rastladı. Bu sebeble hayz müddeti 4 güne düştü. Temiz günler içine istihâzalı günler rastladığı için temizlik süresi de değişmemiş 55 gün olmuştur.

9) 25 gün temiz, 5 hayz gören bir kadın, 25 gün temiz, 3 gün kan, 1 temiz, 7 kan görse;

Temizlik süresi 25 gün, kanlı günün ilk 3’ü, 1 temiz (temiz aktı kabul edilir) ve sonraki kanlı günün 1’i dâhil, toplam 5 günü hayzdır. Son 6 günü de istihâzadır. Önceki âdet zamanına 5 gün rastladı. Temizlik süresi de değişmedi 25 gün olarak devam etti.

10) 25 gün temiz, 5 hayz gören bir kadın, 25 gün temiz, 5 gün kan, 3 temiz, 4 kan görse;

Temizlik süresi 25 gün, kanlı günün ilk 5’i hayz, 3 temiz günden sonraki 4 kanlı gün de istihâzadır. Önceki âdet zamanına 5 gün rastladı. Temizlik süresi de değişmedi.

11) 25 gün temiz, 5 hayz gören bir kadın, 25 gün temiz, 6 gün kan, 2 temiz, 5 kan görse;

Temizlik süresi 25 gün, kanlı günün ilk 5’i hayz, 1 kanlı gün istihâza, 2 temiz günden sonraki 5 kanlı gün de istihâzadır. Önceki âdet zamanına 5 gün rastladı. Temizlik süresi de değişmedi.

12) 25 gün temiz, 5 hayz gören bir kadın, 19 gün temiz, 8 gün kan, 1 temiz, 2 kan görse;

Temizlik süresi 25 gün, kanlı günün ilk 6’sı istihâza, 2 kanlı gün, 1 temiz (aktı kabul edilen) gün ve sonraki 2 kanlı gün, toplam 5 gün hayzdır. Önceki âdet zamanına 5 gün rastladı. Temizlik süresi de değişmedi.

13) 25 gün temiz, 5 hayz gören bir kadın, 20 gün temiz, 3 gün kan, 2 temiz, 6 kan görse;

Temizlik süresi 25 gün, ilk 3 kanlı gün istihâza, 2 temiz günden sonraki 5 kanlı gün de hayzdır. Son 1 kanlı gün istihâzadır. Önceki âdet zamanına 5 gün rastladı bu 5 gün hayz oldu. Temizlik süresi de değişmedi.

 

Bizimle iletişim geçin.

İletişim

Hanımlara Rehber Bilgiler

     Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir! Amacımız size her zaman daha iyi hizmet verebilmektir.

     Bizimle paylaşmak istediğiniz görüş, öneri ya da şikayetiniz varsa ilgili "İletişim Formu"nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bildiriminizi en kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz.

Takip Edin!

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu